Moeilijke situaties

Hoe praat je met een kind? Hoe kan je je kinderen betrekken bij je werking? Wat als het misloopt? We staan stil bij grensoverschrijdend gedrag en manieren van aanpak.

Deze vorming kan aangepast worden naar verschillende ervaringsniveaus en thema’s.
Level I : Praten en evalueren met kinderen
Level II :  Straffen en Belonen
Level III : Omgaan met grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren

Locatie
Ruim lokaal
Materiaal
Papier, pennen, flappen en stiften

Vraag deze vorming aan