Koning Kevin goes internationaal

Sinds enkele jaren organiseert Koning Kevin ook internationale uitwisselingsprojecten binnen Europa, die financieel mede mogelijk gemaakt worden door funding die wij ontvangen van Erasmus +.

Op onze website kan je deze internationale uitwisselingsprojecten ontdekken aan het volgende logo:

Deze projecten gaan telkens door in samenwerking met minstens één partnerland uit de EU en kunnen zowel doorgaan in het partnerland als in België zelf. Een groep jongeren gaat dan inhoudelijk aan de slag rond een op voorhand vastgelegd thema, bepaald door Koning Kevin vrijwilligers. Tijdens zulke uitwisselingsprojecten staat interculturele uitwisseling in de eerste plaats centraal. Op deze manier verschilt een internationaal uitwisselingsproject van een buitenlandse vakantie met Koning Kevin, waarbij er geen Europese partner betrokken worden. 

De deelnemersgroep van een internationaal uitwisselingsproject bestaat dus telkens uit minstens twee verschillende nationaliteiten en de voertaal is engels. 

1. Internationale jongerenuitwisselingen

Dit zit in ons vakantieaanbod.
Het is een vakantieconcept waarbij een groep deelnemers onder begeleiding van Koning Kevin begeleiders samen met Europese partnerlanden speels en creatief aan de slag gaat rond een thema. Spelen, plezier, creativiteit en interculturele uitwisseling staan hier centraal.

2. Internationale cursus

Dit zit in ons cursusaanbod.
Deze uitwisseling kan een basis- of navormingscursus zijn waarbij een groep cursisten onder begeleiding van Koning Kevin cursisten samen met Europese partnerlanden aan de slag gaan rond een thema waarover ze van elkaar willen leren. Vorming, uitwisseling en intercultureel leren staan hier centraal

3. Vrijwilligersprojecten

Deze projecten worden niet opgenomen in ons reguliere aanbod op de website. Een vrijwilligersproject ontstaat vanuit een groep vrijwilligers die goesting hebben om hun eigen internationaal uitwisselingsproject van A tot Z zelf uit te werken, met coaching van Koning Kevin. Dit gaat van thema en partners kiezen tot locatie en vervoer boeken.
Zelf een idee om een week op uitwisseling te gaan met andere Europese landen rond een specifiek thema? Contacteer ons met al je vragen en ideeën via internationaal@koningkevin.be

Koning Kevin organiseert deze internationale uitwisselingsprojecten omdat we zowel deelnemers als vrijwilligers van Koning Kevin de kans willen bieden om op jonge leeftijd in aanraking te komen met andere culturen en referentiekaders. We geloven in de meerwaarde die dit heeft op je eigen referentiekader, je leert namelijk nieuwe perspectieven ontdekken, alsook op je talenkennis en je sociale vaardigheden. Jongeren die zijn meegegaan op internationale uitwisselingsprojecten geven aan zich erna zelfzekerder te voelen en meer te durven. Vanuit Koning Kevin willen we bijdragen aan het ontwikkelen van speelse, verantwoordelijke en bezielde mensen en merken we dat deelnemen aan zulke internationale uitwisseling avonturen hieraan bijdragen!