Koning Kevin goes internationaal

Sinds enkele jaren organiseert Koning Kevin ook internationale uitwisselingsprojecten binnen Europa, die financieel mede mogelijk gemaakt worden door funding die wij ontvangen van Erasmus +.

Op onze website kan je deze internationale uitwisselingsprojecten herkennen aan de hand van het volgende logo:

Deze projecten gaan telkens door in samenwerking met minstens één partnerland uit de EU en kunnen zowel doorgaan in het partnerland als in België zelf. Een groep jongeren gaat dan inhoudelijk aan de slag rond een op voorhand vastgelegd thema, bepaald door Koning Kevin vrijwilligers. Tijdens zulke uitwisselingsprojecten staat interculturele uitwisseling in de eerste plaats centraal. Op deze manier verschilt een internationaal uitwisselingsproject van een buitenlandse vakantie met Koning Kevin, waarbij er geen Europese partners betrokken worden. 

De deelnemersgroep van een internationaal uitwisselingsproject bestaat dus telkens uit minstens twee verschillende nationaliteiten en de voertaal is Engels. 

Koning Kevin organiseert drie verschillende soorten internationale uitwisselingsprojecten, allen mede mogelijk gemaakt door de financiering van Erasmus+.

1. Internationale jongerenuitwisselingen

Deze vindt u terug onder ons vakantieaanbod.
Dit is een vakantieconcept waarbij een groep deelnemers onder begeleiding van Koning Kevin begeleiders samen met Europese partnerlanden speels en creatief aan de slag gaat rond een thema. Spelen, plezier, creativiteit en interculturele uitwisseling staan hier centraal.

2. Internationale cursus

Deze vindt u terug onder ons cursusaanbod.
Deze uitwisseling kan een basis- of navormingscursus zijn waarbij een groep cursisten onder begeleiding van Koning Kevin instructeurs samen met Europese partnerlanden aan de slag gaan rond een thema waarover ze van elkaar willen leren. Vorming, uitwisseling en intercultureel leren staan hier centraal

3. Vrijwilligersprojecten

Deze projecten worden niet opgenomen in ons reguliere aanbod op de website. Een vrijwilligersproject ontstaat vanuit een groep vrijwilligers die goesting hebben om hun eigen internationaal uitwisselingsproject van A tot Z zelf uit te werken, met coaching van Koning Kevin. Dit gaat van thema en partners kiezen tot locatie en vervoer boeken.
Zelf een idee om een week op uitwisseling te gaan met andere Europese landen rond een specifiek thema? Contacteer ons met al je vragen en ideeën via [email protected]

Koning Kevin organiseert deze internationale uitwisselingsprojecten omdat we zowel deelnemers als vrijwilligers van Koning Kevin de kans willen bieden om op jonge leeftijd in aanraking te komen met andere culturen en referentiekaders. We geloven in de meerwaarde die dit heeft op je eigen referentiekader. Je leert nieuwe perspectieven ontdekken, alsook het versterken van je talenkennis en je sociale vaardigheden. Jongeren die zijn meegegaan op internationale uitwisselingsprojecten geven aan zich erna zelfzekerder te voelen en meer te durven. Vanuit Koning Kevin willen we bijdragen tot het ontwikkelen van speelse, verantwoordelijke en bezielde mensen en merken we dat deelnemen aan zulke internationale uitwisseling avonturen hieraan bijdragen!

Voor de vrijwilligers:
Wil je een internationaal project begeleiden? Dan is het voorbereidingstraject voor begeleiders een beetje anders:

  • De opstartbabbel: We komen samen met de volledige ploeg en bekijken samen het concept. We bespreken ook de uniekheid van een Europese jongerenuitwisseling en het traject dat jullie te wachten staat.
  • De internationale vormingsdag in maart: je krijgt extra informatie en vormingen specifiek gericht op jongerenuitwisselingen begeleiden. Er is ook tijd om voor te bereiden met je ploeg.
  • Online vergaderingen: een paar weken voor de start van de vakantie neem je deel aan wekelijkse online vergaderingen samen met de begeleiders van de partnerlanden. Zo leer je hen al kennen en kunnen jullie online voorbereiden.
  • Infomoment voor de Belgische deelnemers: een paar weken voor de start van het project komen de deelnemers al een keer samen. Ze krijgen samen met hun ouders informatie over wat een jongerenuitwisseling is en wat hen juist te wachten staat. Daarna spelen we met de deelnemers een paar spellen om hen warm te maken voor de uitwisseling.

Laat dit je zeker niet tegenhouden om je op te geven als begeleider! Tijdens het proces wordt je begeleidt door een medewerker van Koning Kevin. Vanuit Koning Kevin wordt de communicatie met de partner opgestart en praktische zaken zoals locatie en vervoer vastgelegd. Samen met jullie wordt er dan gekeken naar de verdere taakverdeling rond online vergaderen en verantwoordelijkheden, waarbij we rekening houden met ervaring, draagkracht….