Vacature

Op zoek naar de tofste werkplek van het land? Je hebt ze gevonden!
Momenteel zijn wij op zoek naar volgende collega’s:

 

Verwijderd:

Jobstudent Vorming

 

Koning Kevin vzw te Kessel-Lo zoekt een Jobstudent (m/v/x) ter ondersteuning van haar cursuswerking in de maanden juli en augustus. 


Een functie waarbij je in de eerste plaats wordt ingeschakeld om mee cursus te geven.  Daarnaast neem je ook enkele ondersteunende taken op met betrekking tot de organisatie van deze cursussen.

Functie

In de eerste plaats wordt je samen met een groep vrijwilligers ingeschakeld om (animator)-cursussen te geven. Dit gaat steeds over meerdaagse cursussen met overnachting.

Daarnaast ondersteun je de vormingsmedewerkers van Koning Kevin bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de cursussen. 

Dit kan o.a. gaan over het praktisch klaarzetten van vormingsmateriaal, het ondersteunen en coachen van vrijwilligers en het inhoudelijk voorbereiden van de cursussen.

Wie ben je?

Een zekere maturiteit en relevante ervaring in het (bredere) jeugdwerk worden verwacht in deze functie. 

Daarnaast wordt er verwacht dat je in staat bent tot het zelfstandig opnemen van taken. Je bent in staat om je flexibel op te stellen, probleemoplossend te denken en vlot te communiceren.

Je bent in het bezit van een attest van instructeur in het jeugdwerk of relevante ervaring als vormingswerker in het jeugdwerk.Hiernaast ben je bereid tot wisselende uren, weekend- en avondwerk en meerdaagse inschakelingen.

Koning wie?

Koning Kevin is een rasechte jeugdwerkorganisatie actief over heel Vlaanderen. 

Koning Kevin profileert zich als een vormingsorganisatie met een specifieke aanpak en eigen kadervormingslijn enerzijds, en een eerstelijnswerking (vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren) anderzijds. 

Koning Kevin wil impact hebben op de brede maatschappij door speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling te stimuleren bij kinderen en jongeren en hun begeleiders. Zij programmeert een waaier aan initiatieven waarin dans, drama, muziek, beeld, media, spel, maar ook creatief denken, figurentheater,… aan bod komen. 

Koning Kevin heeft een actieve en gevarieerde personeelsploeg van 12 personeelsleden en een 300-tal vrijwilligers. De thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo dat door Koning Kevin wordt uitgebaat als jeugdverblijfcentrum Heiberg.

Wij bieden…

 • Aangename werksfeer in een 12-koppige creatieve ploeg.
 • De wedde is bepaald volgens PC 329.01, barema B3 
 • Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.
 • Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.
 • Van 1 juli tot en met 9 augustus
  • Kun je niet alle periodes, gaan we graag in gesprek over de mogelijkheden.

Procedure

 • Solliciteer via [email protected]. Gelieve zowel een afzonderlijke motivatiebrief, als een CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van Céline Offermans.
 • Indien je profiel voldoet, contacteren we jou voor een kennismakingsgesprek

Het personeelsbeleid van Koning Kevin is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, …

 

Jobstudent Vakantiewerking

 

Koning Kevin vzw te Kessel-Lo zoekt een Jobstudent (m/v/x) ter ondersteuning van de organisatie van vakantiekampen en activiteiten voor kinderen en jongeren in de maanden juli en augustus.

Een allround functie waarbij je gedurende de maanden juli en augustus meewerkt aan de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de vakantiekampen. Je volgt zowel de algemene (vrijwilligers)werking op vanaf kantoor, alsook wordt je soms zelf ingeschakeld op vakantiekampen om rechtstreeks met kinderen en jongeren aan de slag te gaan.

Functie

Je ondersteunt de inhoudelijk medewerkers van Koning Kevin bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de vakantiekampen. 

Concrete taken binnen deze job zijn :

 • Werven en inschakelen van vrijwilligers voor het begeleiden en/of koken op vakantiekampen
 • Coachen en ondersteunen van vrijwilligers gedurende de initiatieven
 • Communicatie voeren met (externe) partners, ouders en deelnemers
 • Verwerken en opvolgen van evaluaties van ouders, deelnemers en vrijwilligers.
 • Inspelen op (probleem-)situaties die zich voordoen op vakantiekampen en hier snel en accuraat een oplossing voor zoeken

Daarnaast ben je bereidt om ook zelf in het werkveld te staan en met kinderen en jongeren aan de slag te gaan.

Wanneer er een vrijwilligers uitvalt voor een vakantie-initiatief zal je worden ingeschakeld om ter plaatse deze rol over te nemen. Meestal zal dit in de rol van (hoofd)animator zijn.  (Dit kan gaan over meerdaagse initiatieven met overnachting).

Wie ben je?

Een zekere maturiteit en relevante ervaring in het (bredere) jeugdwerk worden verwacht in deze functie.

Daarnaast wordt er verwacht dat je in staat bent tot het zelfstandig opnemen van taken. Je bent in staat om je flexibel op te stellen, probleemoplossend te denken en vlot te communiceren.

Bij voorkeur beschik je over een instructeursattest en/of hoofdanimatorcertificaat in het jeugdwerk, of aantoonbare relevante ervaring.Hiernaast ben je bereid tot wisselende uren, weekend- en avondwerk en meerdaagse inschakelingen, woon je bij voorkeur in (het oosten van) Vlaams-Brabant en ben je in het bezit van een rijbewijs B.

Koning wie?

Koning Kevin is een rasechte jeugdwerkorganisatie actief over heel Vlaanderen. 

Koning Kevin profileert zich als een vormingsorganisatie met een specifieke aanpak en eigen kadervormingslijn enerzijds, en een eerstelijnswerking (vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren) anderzijds. 

Koning Kevin wil impact hebben op de brede maatschappij door speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling te stimuleren bij kinderen en jongeren en hun begeleiders. Zij programmeert een waaier aan initiatieven waarin dans, drama, muziek, beeld, media, spel, maar ook creatief denken, figurentheater,… aan bod komen. 

Koning Kevin heeft een actieve en gevarieerde personeelsploeg van 9 personeelsleden en een 300-tal vrijwilligers. De thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo dat door Koning Kevin wordt uitgebaat als jeugdverblijfcentrum Heiberg.

Wij bieden…

 • Aangename werksfeer in een 10-koppige creatieve ploeg.
 • De wedde is bepaald volgens PC 329.01, barema B3 
 • Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.
 • Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.
 • De arbeidsduur bedraagt 38 uren per week in een flexibel uurrooster. 
 • Weekend- en avondwerk worden regelmatig verwacht.

Procedure

 • Solliciteer via [email protected]. Gelieve zowel een afzonderlijke motivatiebrief, als een CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van Marie & Céline inhoudelijk medewerkers, vakanties en activiteiten. .
 • Indien je profiel voldoet, contacteren we jou voor een kennismakingsgesprek
 • De periode van tewerkstelling loopt van woensdag 26 juni tem zondag 4 augustus oftewel van maandag 5 augustus tem maandag 2 september. Indien je beide periodes beschikbaar bent, loopt je contract van woensdag 26 juni tot en met maandag 2 september augustus.

Het personeelsbeleid van Koning Kevin is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, …

 

Verwijderd:

Verantwoordelijke vakantiewerking

 

Heb jij er altijd al van gedroomd om in een geel kasteel te werken en ben je op zoek naar de tofste werkplek van het land? Zoek je een bezield project waar je je helemaal in kan vastbijten? Ben je een geboren jeugdwerker en wil je je volledig smijten om kinderen en jongeren een toffe vakantie te bezorgen? Zijn creativiteit en speelsheid jouw ding? 

Wij zoeken een voltijds educatief medewerker voor de organisatie van onze Koning Kevin vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren.

Functie

Je bent samen met een collega verantwoordelijk voor de gehele organisatie en uitvoering van vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren.

In de eerste plaats ben je een vrijwilligerscoördinator die in tandem met je collega een ploeg van om en bij de 300 jongeren (= aantal vrijwilligers dat meedraait in de vakantiewerking) aanstuurt. Die vrijwilligers nemen de begeleiding van alle initiatieven op zich. Samen met deze collega draag je de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking van onze initiatieven. Dit doe je op een coachende manier waarbij je elke vrijwilliger coacht in zijn eigen proces.

Daarnaast sta je ook zelf in het werkveld om rechtstreeks met kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Ongeveer 20% van je job bestaat uit inschakelingen. Dit betekent bijvoorbeeld aanwezig zijn op vakanties als begeleider of coördinator, maar ook ingezet worden in andere delen van de organisatie zoals bv. het begeleiden van cursussen.

Het zwaartepunt van de functie ligt in de zomervakantie waarin het merendeel van het vakantieaanbod wordt uitgevoerd.

Wie ben je?

 • je bent een jeugdwerker met een hart voor kinderen en jongeren

Koning Kevin is een landelijk georganiseerde jeugdwerkorganisatie. We organiseren creatieve kinder- en jongerenvakanties waarin speelsheid en speelse kunsteducatie centraal staan. Als jeugdwerker kies jij ervoor om met kinderen en jongeren te werken in hun vrije tijd

Als vakantieverantwoordelijke sta je samen met je tandemcollega in voor de organisatie van onze vakanties. Je bent verantwoordelijk voor zowel de inhoud als de praktische organisatie, en voor het zoeken en begeleiden van vrijwilligers en animatoren.

Je hebt kennis van de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders en hebt ervaring in het (methodisch) werken met kinderen en jongeren. Je hebt ervaring met (kunst)educatief werken en kennis van spelmethodieken. Bij voorkeur ben je reeds in het bezit van een attest ‘instructeur in het jeugdwerk’.

Het zwaartepunt van je job ligt in en rond de zomervakantie en de kleinere schoolvakanties.

 • je zoekt en coacht vrijwilligers

Onze vakanties en activiteiten worden begeleid door vrijwillige (hoofd)animatoren. Als verantwoordelijk ben jij een geboren motivator, die op een inspirerende en enthousiaste manier met vrijwilligers aan de slag gaat en hen de juiste handvatten aanreikt. Je zoekt nieuwe vrijwilligers en motiveert hen om een engagement aan te gaan. Je stuurt, motiveert en coacht de vrijwilligers, je geeft hen feedback en stuurt bij waar nodig, je stelt grenzen.

Je hebt een vlotte communicatiestijl en kan een motiverende en vlotte schrijfstijl hanteren. Je organiseert activiteiten voor vrijwilligers zoals bijeenkomsten, vormingsmomenten of gewoon leuke activiteiten die de band versterken met Koning Kevin.  Je zorgt ervoor dat onze vrijwilligers op de hoogte zijn van activiteiten en motiveert hen om deel te nemen.

Koning Kevin is een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat vrijwilligers in alle geledingen van onze organisatie worden betrokken en mee vorm geven aan onze werking. Je bent actief lid of trekker van werkgroepjes met vrijwilligers.

 • verantwoordelijkheid schrikt je niet af

Als verantwoordelijke van de vakantiewerking ben je mede verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van de kinderen en jongeren, en van de vrijwilligers op elke vakantie. 

Je kan zelfstandig, planmatig en resultaatgericht te werk gaan. Je bent in staat tot creatief denken en flexibel handelen. Je kan inspelen op onverwachte omstandigheden en kan dan oplossingsgericht denken en handelen. Wanneer nodig ben je in staat om knopen door te hakken. 

Je bent bereid tot wisselende uren, weekend- en avondwerk. Vaak is dat gepland, en je krijgt hierin veel vrijheid en flexibiliteit. Tijdens de vakantieperiodes ben je telefonisch bereikbaar voor de vrijwilligersploegen en stand-by in geval van problemen.

Je bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt bij voorkeur over een eigen wagen. Koning Kevin is gevestigd in Kessel-Lo (bij Leuven).

Koning wie?

Koning Kevin organiseert vakantiekampen, cursussen en allerhande activiteiten voor kinderen en jongeren. Alles is doordrenkt met een stevige dosis creativiteit en speelsheid. Met een enthousiaste 12-koppige personeelsploeg en 250 vrijwilligers maken we jaarlijks een verschil voor meer dan 1500 kinderen en jongeren.

Wij bieden…

 • Een tewerkstelling van 100% in een contract van onbepaalde duur.
 • Een toffe werkomgeving in een geel kasteel waar je samen met een bende fijne en enthousiaste collega’s aan de slag gaat.
 • Veel flexibiliteit: glijdende uren, thuiswerk,… in onderling overleg is er veel mogelijk. Wij zoeken graag mee naar wat voor jou werkt.
 • Een contract van onbepaalde duur (PC 329.01, barema B1c) aangevuld met wat fijne extra’s: maaltijd- en ecocheques, thuiswerk-, internet- en gsm-vergoeding,…
 •  

Procedure

Solliciteren doe je door een motivatiebrief en cv te bezorgen aan [email protected] met in cc [email protected] . Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij Kirsten Winnelinckx ([email protected] of 0486/360.987).

Het personeelsbeleid van Koning Kevin is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, gender, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit …