Vacature

Op zoek naar de tofste werkplek van het land? Je hebt ze gevonden! Momenteel zijn wij op zoek naar volgende collega’s:

Financieel verantwoordelijke (50% - 100%)

 

Koning Kevin vzw te Kessel-Lo zoekt een deeltijds financieel verantwoordelijke (50% – 100%) voor het opmaken en uitvoeren van het financieel beleid van de vereniging.

Naast enkele vaste taken is er ruimte om de invulling van deze job verder vorm te geven op basis van persoonlijke behoefte en competenties.

1. Organisatie

Koning Kevin is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie.

Koning Kevin profileert zich als een vormings- en vakantieorganisatie met een specifieke aanpak en eigen vormings- en cursusaanbod enerzijds en een eerstelijnswerking (vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren) anderzijds. 

Koning Kevin wil een impact hebben op de brede maatschappij door speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling te stimuleren bij kinderen en jongeren en hun begeleiders. Zij programmeert een waaier aan initiatieven waarin dans, drama, muziek, beeld, media, spel, maar ook creatief denken, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden… aan bod komen.

Koning Kevin heeft een actieve en gevarieerde personeelsploeg van 10 personeelsleden en een 400-tal vrijwilligers. De thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo dat door Koning Kevin wordt uitgebaat als jeugdverblijfcentrum Heiberg.

2. Functie

Vast bepaald takenpakket 

Je volgt de financiën van Koning Kevin op, met inbegrip van:  

– het opmaken, opvolgen en analyseren van de begrotingen;  

– het opmaken en analyseren van resultatenrekeningen, jaarafsluiting en balans;  

– het opmaken van rapporten en overzichten voor de subsidiërende overheid;  

– het opmaken van toelichtingen bij resultatenrekeningen voor collega’s, bestuur en algemene  vergadering;  

Je denkt strategisch mee over toekomst van de organisatie en adviseert de algemeen coördinator en het bestuur.

Wat jij in je mars hebt

Naast bovenstaand takenpakket is er de mogelijkheden om deze job uit te breiden naar gelang je persoonlijke wensen of competenties. We geloven bij Koning Kevin sterk in de kracht van de persoon en gaan graag met jou in gesprek hierover.

We denken zelf bijvoorbeeld aan: fondsenwerving, financiële administratie, ondersteunen van collega’s,…  maar gaan graag met een open blik het gesprek aan.

Het arbeidsvolume van het vaste takenpakket  bedraagt 50%. Indien je bereid bent om ook enkele andere taken op te nemen, waaronder enkele meer uitvoerende financiële en administratieve taken, kan dit arbeidsvolume worden uitgebreid tot maximaal 100%.

3. Profiel

Je krijgt heel wat verantwoordelijkheid binnen de organisatie. In de eerste plaats zoeken we een gemotiveerde collega die zin heeft om mee de schouders te zetten onder de verdere uitbouw van de organisatie. 

Ook indien bepaalde elementen uit het profiel niet helemaal van toepassing zijn, horen we graag van jou. Opleiding op de job is mogelijk.

Kennis en ervaring  

 • Je hebt de nodige kennis en ervaring m.b.t. algemene en analytische boekhouding (meer bepaald in een  vzw-context), vanuit een eerdere werkervaring of vanuit je hogere studies.  
 • Je bent sterk in Excel.  
 • Ervaring in de non-profitsector is een meerwaarde.  

Vaardigheden  

 • Je kan oplossingsgericht en creatief denken.  
 • Je hebt stevige mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. 
 • Je kan planmatig werken en prioriteiten stellen.  
 • Je hebt zin voor orde.  
 • Je kan zelfstandig, accuraat en resultaatgericht werken. 

Houding en gedrag  

 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je stelt je loyaal op naar de organisatie.  
 • Je bouwt voort op het reeds geïnstalleerde financieel gezonde beleid.  
 • Je kan je flexibel opstellen ten aanzien van uurroosters, procedures, afstand en taakomschrijvingen.

4. Arbeidsvoorwaarden

 • Aangename werksfeer in een 10-koppige creatieve ploeg.
 • Contract van onbepaalde duur
 • Het deeltijdse arbeidsregime kan flexibel worden ingevuld, zowel doorheen het jaar (piek- en dalmomenten) als in het effectieve werkrooster. Concrete afspraken hierover worden in onderling overleg gemaakt. 
 • De wedde is bepaald volgens PC 329.01 volgens het barema B1b. Relevante ervaring wordt erkend.
 • Na 4 jaar maak je een baremasprong naar B1a
 • Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.
 • Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.
 • Er is een mogelijkheid voor thuiswerk. 
 • Er worden maaltijd- en eco-cheques uitgekeerd.
 • Er is een vergoeding voor gsm-verbruik, internetverbruik en een bureauvergoeding voor thuiswerk.
 • De jaarlijkse vakantie vermeerderd naargelang de toegekende anciënniteit.
 • Er zijn 4 buitenwettelijke feestdagen.
 • De arbeidsduur bedraagt minstens 19 en maximum 38 uren per week in een flexibel uurrooster.

5. Praktisch

Interesse in de job? Contacteer ons via vacature@koningkevin.be om kennis te maken. 
Na een geslaagd kennismakingsgesprek volgt er een tweede gespreksronde en bijhorende sollicitatie opdracht.
Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk

Het personeelsbeleid van Koning Kevin is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, …

 

Administratief medewerker (50% - 80%)

 

Koning Kevin vzw te Kessel-Lo zoekt een deeltijds administratief medewerker (50% – 80%) voor het uitvoeren van administratieve en financiële taken.

1. Organisatie

Koning Kevin is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie. 

Koning Kevin profileert zich als een vormings- en vakantieorganisatie met een specifieke aanpak en eigen vormings- en cursusaanbod enerzijds en een eerstelijnswerking (vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren) anderzijds.

Koning Kevin wil een impact hebben op de brede maatschappij door speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling te stimuleren bij kinderen en jongeren en hun begeleiders. Zij programmeert een waaier aan initiatieven waarin dans, drama, muziek, beeld, media, spel, maar ook creatief denken, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden… aan bod komen.

Koning Kevin heeft een actieve en gevarieerde personeelsploeg van 10 personeelsleden en een 400-tal vrijwilligers. De thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo dat door Koning Kevin wordt uitgebaat als jeugdverblijfcentrum Heiberg.

2. Functie

Je draagt de verantwoordelijk over volgende administratieve processen

De dagelijkse verwerking van facturen

– De uitvoering en opvolging van betalingen;  

– Het uitvoeren van de administratieve verwerking van onkosten en vrijwilligersvergoedingen;  

Daarnaast is er de mogelijkheid om enkele extra administratieve of overkoepelende taken op te nemen. Dit gaat bijvoorbeeld om het opvolgen van verzekeringsgevallen of het opnemen van enkele boekhoudkundige of IT-gerelateerde taken. Het arbeidsvolume varieert tussen de 50% en de 80% en zal afhangen van de concrete taken die je opneemt.

Binnen deze functie werk je nauw samen met de financieel verantwoordelijke om het gehele pakket financiën in goede banen te leiden. Ook deze vacature staat open op dit moment 

3. Profiel

Kennis en ervaring  

 • Je hebt een stevige kennis van office-toepassingen

Vaardigheden  

 • Je kan zelfstandig werken
 • Je kan planmatig en systematisch werken
 • Je bent klantvriendelijk
 • Je hebt zin voor orde en accuraat werken
 • Je bent sociaal in omgang
 • Je bent stressbestendig
 • Je kan werken in teamverband

Houding en gedrag  

 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je stelt je loyaal op naar de organisatie.  
 • Je kan je flexibel opstellen ten aanzien van uurroosters, procedures, afstand en taakomschrijvingen.

4. Arbeidsvoorwaarden

 • Aangename werksfeer in een 10-koppige creatieve ploeg.
 • Contract van onbepaalde duur
 • Het deeltijdse arbeidsregime kan flexibel worden ingevuld. Concrete afspraken hierover worden in onderling overleg gemaakt. 
 • De wedde is bepaald volgens PC 329.01 volgens het barema B1c. Relevante ervaring wordt erkend.
 • Na 4 jaar maak je een baremasprong naar B1b
 • Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.
 • Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.
 • Er is een mogelijkheid voor thuiswerk. 
 • Er worden maaltijd- en eco-cheques uitgekeerd.
 • Er is een vergoeding voor gsm-verbruik, internetverbruik en een bureauvergoeding voor thuiswerk.
 • De jaarlijkse vakantie vermeerderd naargelang de toegekende anciënniteit.
 • Er zijn 4 buitenwettelijke feestdagen.
 • De arbeidsduur bedraagt minstens 19 en maximum 30 uren per week in een flexibel uurrooster.

5. Praktisch

 • Solliciteer tem maandag 28 februari 2022 via vacature@koningkevin.be. Gelieve zowel een afzonderlijke motivatiebrief als CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van Dries Van Itterbeeck, algemeen coördinator.
 • Een eerste gespreksronde is gepland op vrijdag 4 maart (17u30 – 22u).
 • Een tweede gespreksronde is gepland op donderdag 10 maart (17u30 – 22u).
 • Tussen de eerste en tweede gespreksronde voorzien we een schriftelijke test.
 • Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk.

Het personeelsbeleid van Koning Kevin is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, …

 

 

Verwijderd:

Verantwoordelijke projecten en internationalisering (60% - 100%)

 

Koning Kevin vzw te Kessel-Lo zoekt een deeltijds educatief medewerker (60%) voor de voorbereiding, opvolging en uitvoering van haar internationale projecten voor jongeren en  jeugdwerkers.

Een allround functie waarbij je nieuwe internationale projecten uit de grond stampt, een groep vrijwilligers aanstuurt en jezelf verder vormt op vlak van intercultureel en internationaal jeugdwerk.

Daarnaast is er de  mogelijkheid om deze functie deeltijds verder aan te vullen (tot 80% of voltijds). Dit met het ontwikkelen en uitschrijven van nieuwe projecten (20%) en/of het werken rond diversiteit en toegankelijkheid in de brede werking van Koning Kevin (20%).

Organisatie

Koning Kevin is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie.

Koning Kevin profileert zich als een vormings- en vakantieorganisatie met een specifieke aanpak en eigen vormings- en cursusaanbod enerzijds en een eerstelijnswerking (vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren) anderzijds.

Koning Kevin wil een impact hebben op de brede maatschappij door speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling te stimuleren bij kinderen en jongeren en hun begeleiders. Zij programmeert een waaier aan initiatieven waarin dans, drama, muziek, beeld, media, spel, maar ook creatief denken, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden… aan bod komen.

Koning Kevin heeft een actieve en gevarieerde personeelsploeg van 10 personeelsleden en een 400-tal vrijwilligers. De thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo dat door Koning Kevin wordt uitgebaat als jeugdverblijfcentrum Heiberg.

Functie

Opzetten van projecten i.h.k.v. internationalisering  (60%)

In de eerste plaats ben je verantwoordelijk voor het luik internationalisering van de organisatie en de concrete projecten die hieruit voorkomen.

Concreet gaat het hier om volgende projecten:

 • Jongerenuitwisselingen: waarbij Vlaamse jongeren in groep samenkomen met andere Europese jongeren en activiteiten doen rond een bepaalde welgekozen thema (bv. gebruik van sociale media, survivaltechnieken,…). Binnen Koning Kevin worden deze projecten opgenomen in het vakantieaanbod.
 • Internationale cursussen (mobiliteitsprojecten): waarbij jeugdwerkers uit verschillende Europese landen samenkomen om (verder) gevormd te worden rond een bepaald thema dat relevant is voor het jeugdwerk (bv. kunsteducatie) en hierrond uit te wisselen. Binnen Koning Kevin worden deze projecten opgenomen in het cursusaanbod.
 • Vrijwilligersprojecten: waarbij vrijwilligers van Koning Kevin (16 – 24j) zelf een internationaal project op poten zetten. In dit geval treed jij op als coach en facilitator voor deze jongeren.

We organiseren minimum 3 projecten per jaar. Deze projecten vinden zowel plaats in België als in het buitenland en worden hoofdzakelijk gesubsidieerd door het Erasmus+-subsidieprogramma .

Voor al deze projecten neem je de eindverantwoordelijkheid op. Het concrete takenpakket is zeer allround en bestaat o.a. uit:

 • Het inhoudelijk uitwerken en vormgeven van pedagogisch relevante jongeren- en mobiliteitsprojecten met een doordacht programma dat steeds als doel heeft de jongeren of jeugdwerkers te versterken
 • Het uitbouwen en onderhouden van een netwerk met Europese (jeugd)organisaties
 • Het transparant communiceren naar alle betrokken partijen bij internationale projecten (partners, deelnemers, Belgisch nationaal agentschap …).
 • Het voeren van een financieel beleid waarbij je per project een duidelijk financieel plan opstelt
 • Het coachen, faciliteren en inspireren van (jonge) vrijwilligers   
 • Het rapporteren aan de subsidiërende overheden;
 • Het overzicht bewaken van overkoepelende doelstellingen, je schouders zetten onder de realisatie hiervan en bijsturen waar nodig.

Daarnaast sta je ook zelf in het werkveld om rechtstreeks met jongeren aan de slag te gaan. Ongeveer 20% van je job bestaat uit inschakelingen. Dit betekent bijvoorbeeld zelf ook eens meegaan op een internationaal project of een ander initiatief van Koning Kevin.

Je komt terecht in het 4-koppig inhoudelijke team van de organisatie. Binnen dit team worden de inhoudelijke lijnen van de organisatie uitgezet en bewaakt. Het team bestaat – naast jezelf – uit 2 personen die de verantwoordelijkheid dragen over het vormingsluik van de organisatie en uit 2 personen die verantwoordelijk zijn voor het vakantieluik. Het inhoudelijk team wordt aangestuurd door de Algemeen Coördinator.

Naast het luik rond internationalisering is er de mogelijkheid om de job uit te breiden naar 80% of voltijds. Dit kan indien (één van) onderstaande takenpakket(ten) jou aanspreekt en bij je profiel past.

Het uitwerken van experimentele en nieuwe projecten die de organisatie versterken (20%)

Je verdiept je in de werking van de organisatie en gaat actief op zoek naar nieuwe projecten die de organisatie kunnen versterken. Hierbij hou je rekening met bestaande financieringsmogelijkheden binnen de (brede) jeugdwerksector en geef je zelf vorm aan de nodige subsidiedossiers.

Werken aan een toegankelijke en diverse organisatie (20%)

Je gaat op zoek naar bestaande drempels binnen Koning Kevin en naar manieren om de werking toegankelijk te maken (en te houden) voor zoveel mogelijk kinderen, jongeren en vrijwilligers. Hiervoor sta je met 2 voeten in het werkveld. Enerzijds ga je participatief aan de slag en werk je hiervoor nauw samen met vrijwilligers. Anderzijds ben je bereid om over het muurtje te gaan kijken en bevind je je in een netwerk met externe organisaties. 

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek horen we graag van jou of er (en zo ja, welke) extra delen van deze vacature jou aanspreken en bij je profiel en competenties passen. Indien er tot aanwerving wordt overgegaan wordt het concrete takenpakket (en het daaraan gekoppelde arbeidsvolume) beslist in samenspraak.

Profiel

Je krijgt heel wat verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Naast een zekere maturiteit en relevante ervaring in het (bredere) jeugdwerk worden volgende competenties verwacht:

Planmatig en resultaatgericht werken

 • Een project kunnen plannen van A tot Z: een project kunnen vertalen naar een kwaliteitsvol initiatief
 • Zich aan een planning kunnen houden tijdens uitvoering
 • Het resultaat voor ogen houden en ondernemend zijn om dat te bereiken van het begin tot het einde
 • Initiatief nemen wanneer nodig in het proces
 • Logistieke taken uitvoeren en/of overzien (vb. het boeken van een locatie of het regelen van transport voor een groep )

Leiding geven

 • Sturen, motiveren en coachen van vrijwilligers, feedback geven en bijsturen.
 • ‘Situationeel’ leiding geven: je gedrag aanpassen aan wat de context nodig heeft, ook als die onverwacht verandert

Inhoudelijke kennis

 • Kennis van de leefwereld van jongeren, hun begeleiders en de brede jeugdwerksector
 • Voldoende ervaring in het (methodisch) werken met groepen (vormingswerk)
 • Kennis van kunsteducatief werken en spelmethodieken

Creativiteit en Flexibiliteit

 • Kunnen inspelen op onverwachte omstandigheden: oplossingsgericht denken en handelen
 • Concepten (abstracte projecten) kunnen uitwerken tot een accurate en uitvoerbare programma en activiteiten

Communiceren en netwerken

 • Begrijpelijk schriftelijk en mondeling kunnen communiceren. Zowel in het Nederlands als in het Engels
 • Het taalgebruik en medium van communicatie aanpassen aan de doelgroep en het doel
 • Een motiverende en vlotte schrijfstijl hanteren
 • Het opbouwen en onderhouden van contacten met mensen buiten de eigen organisatie.

Bij voorkeur het  je reeds ervaring in het brede jeugdwerk en/of met interculturele projecten. 

Hiernaast ben je bereid tot wisselende uren, weekend- en avondwerk, woon je bij voorkeur in (het oosten van) Vlaams-Brabant en ben je in het bezit van een rijbewijs B.

Ook als je nog geen ervaring hebt met de context van internationaal jeugdwerk moedigen we je aan om te solliciteren. We geloven dat het bezitten van de juiste competenties, een sterke motivatie en een juiste leerhouding ervoor kunnen zorgen dat je snel kan groeien.

Arbeidsvoorwaarden

 • Aangename werksfeer in een 10-koppige creatieve ploeg.
 • De wedde is bepaald volgens PC 329.01 volgens het barema B1c. Relevante ervaring wordt erkend.
 • Na 4 jaar maak je een baremasprong naar B1b
 • Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.
 • Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.
 • Er is een mogelijkheid voor thuiswerk. Dit bedraagt een dag per week.
 • Er worden maaltijd- en eco-cheques uitgekeerd.
 • Er is een vergoeding voor gsm-verbruik, internetverbruik en een bureauvergoeding voor thuiswerk.
 • De jaarlijkse vakantie vermeerderd naargelang de toegekende anciënniteit.
 • Er zijn 4 buitenwettelijke feestdagen.
 • De arbeidsduur bedraagt minstens 22 en maximum 38 uren per week in een flexibel uurrooster.
 • Weekend- en avondwerk worden regelmatig verwacht.

Praktisch

 • Solliciteer tem maandag vrijdag 21 januari 2022 via vacature@koningkevin.be. Gelieve zowel een afzonderlijke motivatiebrief als CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van Dries Van Itterbeeck, algemeen coördinator.
 • Een eerste gespreksronde is gepland op zaterdag 29/01 tussen 10.00u en 18.00u.
 • Een tweede gespreksronde is gepland op donderdag 03/02 tussen 18.00u en 22.00u.
 • Tussen de eerste en tweede gespreksronde voorzien we een schriftelijke test.
 • Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk.

 

Jobstudent ter ondersteuning van Vakantiewerking

 

Koning Kevin vzw te Kessel-Lo zoekt een Jobstudent (m/v/x) ter ondersteuning van de organisatie van vakantiekampen en activiteiten voor kinderen en jongeren in de maanden Juli en augustus. Een allround functie waarbij je gedurende de maand juli meewerkt aan de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de vakantiekampen. Je volgt zowel de algemene (vrijwilligers)werking op vanop kantoor, alsook wordt je soms zelf ingeschakeld op vakantiekampen om rechtstreeks met kinderen en jongeren aan de slag te gaan.

Organisatie

Koning Kevin is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie.

Koning Kevin profileert zich als een vormings- en vakantieorganisatie met een specifieke aanpak en eigen vormings- en cursusaanbod enerzijds en een eerstelijnswerking (vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren) anderzijds.

Koning Kevin wil een impact hebben op de brede maatschappij door speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling te stimuleren bij kinderen en jongeren en hun begeleiders. Zij programmeert een waaier aan initiatieven waarin dans, drama, muziek, beeld, media, spel, maar ook creatief denken, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden… aan bod komen.

Koning Kevin heeft een actieve en gevarieerde personeelsploeg van 10 personeelsleden en een 400-tal vrijwilligers. De thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo dat door Koning Kevin wordt uitgebaat als jeugdverblijfcentrum Heiberg.

Functie

Je ondersteunt de inhoudelijk medewerkers van Koning Kevin bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de vakantiekampen. 

Concrete taken binnen deze job zijn :

 • Werven en inschakelen van vrijwilligers voor het begeleiden en/of koken op vakantiekampen
 • Coachen en ondersteunen van vrijwilligers gedurende de initiatieven
 • Communicatie voeren met (externe) partners, ouders en deelnemers
 • Verwerken en opvolgen van evaluaties van ouders, deelnemers en vrijwilligers.
 • Inspelen op (probleem-)situaties die zich voordoen op vakantiekampen en hier snel en accuraat een oplossing voor zoeken

Daarnaast ben je bereidt om ook zelf in het werkveld te staan en met kinderen en jongeren aan de slag te gaan.

Wanneer er een vrijwilligers uitvalt voor een vakantie-initiatief zal je worden ingeschakeld om ter plaatse deze rol over te nemen. Meestal zal dit in de rol van (hoofd)animator zijn.  (Dit kan gaan over meerdaagse initiatieven met overnachting).

Profiel

Een zekere maturiteit en relevante ervaring in het (bredere) jeugdwerk worden verwacht in deze functie.

Daarnaast wordt er verwacht dat je in staat bent tot het zelfstandig opnemen van taken. Je bent in staat om je flexibel op te stellen, probleemoplossend te denken en vlot te communiceren.

Bij voorkeur ben je in het bezit van een attest van instructeur en/of hoofdanimator in het jeugdwerk.Hiernaast ben je bereid tot wisselende uren, weekend- en avondwerk en meerdaagse inschakelingen, woon je bij voorkeur in (het oosten van) Vlaams-Brabant en ben je in het bezit van een rijbewijs B.

Arbeidsvoorwaarden

 • Aangename werksfeer in een 10-koppige creatieve ploeg.
 • De wedde is bepaald volgens PC 329.01, barema B3 
 • Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.
 • Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.
 • De arbeidsduur bedraagt 38 uren per week in een flexibel uurrooster. 
 • Weekend- en avondwerk worden regelmatig verwacht.

Praktisch

 • Solliciteer via vacature@koningkevin.be. Gelieve zowel een afzonderlijke motivatiebrief, als een CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van Dries Van Itterbeeck, Algemeen Coördinator.
 • Indien je profiel voldoet contacteren we jou voor een kennismakingsgesprek
 • De periode van tewerkstelling loopt van maandag 27 juni tem zondag 31 juli oftewel van woensdag 3 augustus tem woensdag 31 augustus. Indien je beide periodes beschikbaar bent loopt je contract van maandag 27 juni tot en met woensdag 31 augustus.

Het personeelsbeleid van Koning Kevin is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, …

 

Educatief medewerker vakantiewerking - juli/augustus 2022

 

Koning Kevin vzw te Kessel-Lo zoekt een educatief medewerker (m/v/x) ter ondersteuning van de organisatie van vakantiekampen en activiteiten voor kinderen en jongeren in de maanden Juli en augustus. Een allround functie waarbij je gedurende de maand juli meewerkt aan de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de vakantiekampen. Je volgt zowel de algemene (vrijwilligers)werking op vanop kantoor, alsook wordt je soms zelf ingeschakeld op vakantiekampen om rechtstreeks met kinderen en jongeren aan de slag te gaan.

Organisatie

Koning Kevin is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie.

Koning Kevin profileert zich als een vormings- en vakantieorganisatie met een specifieke aanpak en eigen vormings- en cursusaanbod enerzijds en een eerstelijnswerking (vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren) anderzijds.

Koning Kevin wil een impact hebben op de brede maatschappij door speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling te stimuleren bij kinderen en jongeren en hun begeleiders. Zij programmeert een waaier aan initiatieven waarin dans, drama, muziek, beeld, media, spel, maar ook creatief denken, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden… aan bod komen.

Koning Kevin heeft een actieve en gevarieerde personeelsploeg van 10 personeelsleden en een 400-tal vrijwilligers. De thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo dat door Koning Kevin wordt uitgebaat als jeugdverblijfcentrum Heiberg.

Functie

Samen met de vaste inhoudelijk medewerkers van Koning Kevin draag je verantwoordelijkheid over de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de vakantiekampen. 

Concrete taken binnen deze job zijn :

 • Werven en inschakelen van vrijwilligers voor het begeleiden en/of koken op vakantiekampen
 • Coachen en ondersteunen van vrijwilligers gedurende de initiatieven
 • Communicatie voeren met (externe) partners, ouders en deelnemers
 • Verwerken en opvolgen van evaluaties van ouders, deelnemers en vrijwilligers.
 • Inspelen op (probleem-)situaties die zich voordoen op vakantiekampen en hier snel en accuraat een oplossing voor zoeken

Daarnaast ben je bereidt om ook zelf in het werkveld te staan en met kinderen en jongeren aan de slag te gaan.

Wanneer er een vrijwilligers uitvalt voor een vakantie-initiatief zal je worden ingeschakeld om ter plaatse deze rol over te nemen. Meestal zal dit in de rol van (hoofd)animator zijn.  (Dit kan gaan over meerdaagse initiatieven met overnachting).

Profiel

Een zekere maturiteit en relevante ervaring in het (bredere) jeugdwerk worden verwacht in deze functie.

Daarnaast wordt er verwacht dat je in staat bent tot het zelfstandig opnemen van taken. Je bent in staat om je flexibel op te stellen, probleemoplossend te denken en vlot te communiceren.

Bij voorkeur ben je in het bezit van een attest van instructeur en/of hoofdanimator in het jeugdwerk.Hiernaast ben je bereid tot wisselende uren, weekend- en avondwerk en meerdaagse inschakelingen, woon je bij voorkeur in (het oosten van) Vlaams-Brabant en ben je in het bezit van een rijbewijs B.

Arbeidsvoorwaarden

 • Aangename werksfeer in een 10-koppige creatieve ploeg.
 • De wedde is bepaald volgens PC 329.01, barema B2a 
 • Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.
 • Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.
 • De arbeidsduur bedraagt 38 uren per week in een flexibel uurrooster. 
 • Weekend- en avondwerk worden regelmatig verwacht.

Praktisch

 • Solliciteer via vacature@koningkevin.be. Gelieve zowel een afzonderlijke motivatiebrief, als een CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van Dries Van Itterbeeck, Algemeen Coördinator.
 • Indien je profiel voldoet contacteren we jou voor een kennismakingsgesprek
 • De periode van tewerkstelling loopt van maandag 27 juni tot en met woensdag 31 augustus.

Het personeelsbeleid van Koning Kevin is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, …

 

Jobstudent logistiek vakantiewerking (chauffeur)

 

Koning Kevin vzw te Kessel-Lo zoekt een Jobstudent (m/v/x) ter ondersteuning van de organisatie van vakantiekampen en activiteiten voor kinderen en jongeren in de maanden juli en  augustus. Een allround functie waarbij je gedurende de maand augustus meewerkt aan de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de vakantiekampen.

Organisatie

Koning Kevin is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie.

Koning Kevin profileert zich als een vormings- en vakantieorganisatie met een specifieke aanpak en eigen vormings- en cursusaanbod enerzijds en een eerstelijnswerking (vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren) anderzijds.

Koning Kevin wil een impact hebben op de brede maatschappij door speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling te stimuleren bij kinderen en jongeren en hun begeleiders. Zij programmeert een waaier aan initiatieven waarin dans, drama, muziek, beeld, media, spel, maar ook creatief denken, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden… aan bod komen.

Koning Kevin heeft een actieve en gevarieerde personeelsploeg van 10 personeelsleden en een 400-tal vrijwilligers. De thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo dat door Koning Kevin wordt uitgebaat als jeugdverblijfcentrum Heiberg.

Functie

Je ondersteunt de operationeel medewerkers van Koning Kevin bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de vakantiekampen.

 

Concrete taken binnen deze job zijn:

 • Je doet ritten van en naar de kampplaatsen (voornamelijk in het weekend en op vrijdag- en/of op maandag) – een rijbewijs B hebben is dus echt noodzakelijk.
 • Je staat mee in voor een goede opvolging van het materiaal en houdt de opslagplaats netjes op orde.
 • Je volgt de aanvragen van de verschillende vakantielocaties op en geeft ondersteuning waar nodig.

Profiel

Een zekere maturiteit en verantwoordelijkheidszin zijn aangewezen in deze functie.

Daarnaast wordt er verwacht dat je in staat bent tot het zelfstandig opnemen van taken. Je bent in staat om je flexibel op te stellen, probleemoplossend te denken en vlot te communiceren.

Hiernaast ben je bereid tot wisselende uren, weekend- en avondwerk, woon je bij voorkeur in de buurt van Koning Kevin en ben je in het bezit van een rijbewijs B.

Je bent 18 jaar of ouder bij de aanvang van je contract.

Arbeidsvoorwaarden

 • Aangename werksfeer in een 10-koppige creatieve ploeg.
 • De wedde is bepaald volgens PC 329.01, barema B2a 
 • Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.
 • Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.
 • De arbeidsduur bedraagt 38 uren per week in een flexibel uurrooster. 
 • Weekend- en avondwerk worden regelmatig verwacht.

Praktisch

 • Solliciteer via carmen@koningkevin.be. Gelieve zowel een afzonderlijke motivatiebrief, als een CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van Carmen Mafrans, Verantwoordelijke administratie.
 • Indien je profiel voldoet contacteren we jou voor een kennismakingsgesprek
 • De periode van tewerkstelling loopt in 2 periodes van maandag 27 juni tem zondag 24 juli tot en van 25 juli tot en met 21 augustus.

Het personeelsbeleid van Koning Kevin is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, …

 

Spontaan solliciteren

 

Niet de vacature gevonden die je zocht? Hou je zeker niet in om een spontane sollicitatie door te sturen naar info@koningkevin.be