Vacature

Op zoek naar de tofste werkplek van het land? Je hebt ze gevonden! Momenteel zijn wij op zoek naar volgende collega’s:

Verantwoordelijke vakantiewerking (m/v/x)

 

Koning Kevin vzw te Kessel-Lo zoekt een voltijds educatief medewerker (m/v/x) voor de organisatie van vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren.
Een allround functie waarbij je leiding geeft aan een grote groep vrijwilligers, geen schrik hebt om knopen door te hakken en bereid bent om je (enkele periodes in het jaar) te smijten voor je job.

1.   Organisatie

Koning Kevin is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie.

 

Koning Kevin profileert zich als een vormings- en vakantieorganisatie met een specifieke aanpak en eigen vormings- en cursusaanbod enerzijds en een eerstelijnswerking (vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren) anderzijds.

Koning Kevin wil een impact hebben op de brede maatschappij door speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling te stimuleren bij kinderen en jongeren en hun begeleiders. Zij programmeert een waaier aan initiatieven waarin dans, drama, muziek, beeld, media, spel, maar ook creatief denken, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden… aan bod komen.

Koning Kevin heeft een actieve en gevarieerde personeelsploeg van 12 personeelsleden en een 400-tal vrijwilligers. De thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo dat door Koning Kevin wordt uitgebaat als jeugdverblijfcentrum Heiberg.

Als verantwoordelijke voor de vakantiewerking kom je terecht in het 5-koppig inhoudelijke team van de organisatie. Binnen dit team worden de inhoudelijke lijnen van de organisatie uitgezet en bewaakt. Het team bestaat uit 2 personen die de verantwoordelijkheid dragen over het vormingsluik, 1 persoon die de internationale projecten coördineert en 2 personen die verantwoordelijk zijn voor het vakantieluik. Het inhoudelijk team wordt aangestuurd door de Algemeen Coördinator.

2.  Functie

Je bent samen met een collega verantwoordelijk voor de gehele organisatie en uitvoering van vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren.

In de eerste plaats ben je een vrijwilligerscoördinator die in tandem met je collega een ploeg van om en bij de 300 jongeren (= aantal vrijwilligers dat meedraait in de vakantiewerking) aanstuurt. Die vrijwilligers nemen de begeleiding van alle  initiatieven op zich. Samen met deze collega draag je de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking van onze initiatieven.

Daarnaast sta je ook zelf in het werkveld om rechtstreeks met kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Ongeveer 20% van je job bestaat uit inschakelingen. Dit betekent bijvoorbeeld aanwezig zijn op vakanties als begeleider of coördinator, maar ook ingezet worden in andere delen van de organisatie zoals bv. het begeleiden van cursussen.

Het zwaartepunt van de functie ligt in de zomervakantie waarin het merendeel van het vakantieaanbod wordt uitgevoerd.

3.  Profiel

Je krijgt heel wat verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Naast een zekere maturiteit en relevante ervaring in het (bredere) jeugdwerk worden volgende competenties verwacht:

Leiding geven

 • Sturen, motiveren en coachen van vrijwilligers, feedback geven en bijsturen, grenzen stellen.
 • ‘Situationeel’ leiding geven: je gedrag aanpassen aan wat de context nodig heeft, ook als die onverwacht verandert

Inhoudelijke kennis

 • Kennis van de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders
 • Voldoende ervaring in het (methodisch) werken met kinderen en jongeren
 • Kennis van kunsteducatief werken en spelmethodieken

Creativiteit en Flexibiliteit

 • Kunnen inspelen op onverwachte omstandigheden: oplossingsgericht denken en handelen
 • Verbanden kunnen leggen en van daaruit nieuwe inhoud (mee) creëren
 • Kansen zien

Planmatig en resultaatgericht werken

 • Logistieke taken uitvoeren en/of overzien (vb. het boeken van een locatie)
 • Zich aan een planning kunnen houden tijdens uitvoering
 • Het resultaat voor ogen houden en ondernemend zijn om dat te bereiken van het begin tot het einde
 • Initiatief nemen wanneer nodig in het proces

Schriftelijk communiceren

 • Zeer begrijpelijk en correct schriftelijk communiceren 
 • Het taalgebruik en medium van communicatie aanpassen aan de doelgroep en het doel
 • Een motiverende en vlotte schrijfstijl hanteren 
 • Boodschappen sprekend weergeven aan de hand van illustraties, structuur, enz.

Hiernaast ben je bereid tot wisselende uren, weekend- en avondwerk, woon je bij voorkeur in (het oosten van) Vlaams-Brabant en ben je in het bezit van een rijbewijs B.

4.  Arbeidsvoorwaarden

 • Aangename werksfeer in een 12-koppige creatieve ploeg.
 • De wedde is bepaald volgens PC329.01 volgens het barema B1c. Relevante ervaring wordt erkend.
 • Na 4 jaar maak je een baremasprong naar B1b
 • Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.
 • Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.
 • Er is een mogelijkheid voor thuiswerk. Dit bedraagt een dag per week.
 • Er worden maaltijd- en eco-cheques uitgekeerd.
 • Er is een vergoeding voor gsm-verbruik, internetverbruik en een bureauvergoeding voor thuiswerk.
 • De jaarlijkse vakantie vermeerdert naargelang de toegekende anciënniteit.
 • Er zijn 4 buitenwettelijke feestdagen.
 • De arbeidsduur bedraagt 38 uren per week in een flexibel uurrooster.
 • Weekend- en avondwerk worden regelmatig verwacht.

5.  Praktisch

 • Solliciteer tem vrijdag 1/06 via vacature@koningkevin.be. Gelieve zowel een afzonderlijke motivatiebrief als CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van Dries Van Itterbeeck, algemeen coördinator.
 • Een eerste gespreksronde gebeurd online op donderdag 09/06 tussen 18.00u en 22.00u.
 • Een tweede gespreksronde, in real-life, is gepland op vrijdag 17/06 tussen 18.00u en 22.00u.
 • Tussen de eerste en tweede gespreksronde voorzien we een schriftelijke test.
 • Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk (en draagt onze voorkeur uit).

Het personeelsbeleid van Koning Kevin is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, …

 

Verwijderd:

Jobstudent ter ondersteuning van Vakantiewerking

 

Koning Kevin vzw te Kessel-Lo zoekt een Jobstudent (m/v/x) ter ondersteuning van de organisatie van vakantiekampen en activiteiten voor kinderen en jongeren in de maanden Juli en augustus. Een allround functie waarbij je gedurende de maand juli meewerkt aan de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de vakantiekampen. Je volgt zowel de algemene (vrijwilligers)werking op vanop kantoor, alsook wordt je soms zelf ingeschakeld op vakantiekampen om rechtstreeks met kinderen en jongeren aan de slag te gaan.

Organisatie

Koning Kevin is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie.

Koning Kevin profileert zich als een vormings- en vakantieorganisatie met een specifieke aanpak en eigen vormings- en cursusaanbod enerzijds en een eerstelijnswerking (vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren) anderzijds.

Koning Kevin wil een impact hebben op de brede maatschappij door speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling te stimuleren bij kinderen en jongeren en hun begeleiders. Zij programmeert een waaier aan initiatieven waarin dans, drama, muziek, beeld, media, spel, maar ook creatief denken, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden… aan bod komen.

Koning Kevin heeft een actieve en gevarieerde personeelsploeg van 10 personeelsleden en een 400-tal vrijwilligers. De thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo dat door Koning Kevin wordt uitgebaat als jeugdverblijfcentrum Heiberg.

Functie

Je ondersteunt de inhoudelijk medewerkers van Koning Kevin bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de vakantiekampen. 

Concrete taken binnen deze job zijn :

 • Werven en inschakelen van vrijwilligers voor het begeleiden en/of koken op vakantiekampen
 • Coachen en ondersteunen van vrijwilligers gedurende de initiatieven
 • Communicatie voeren met (externe) partners, ouders en deelnemers
 • Verwerken en opvolgen van evaluaties van ouders, deelnemers en vrijwilligers.
 • Inspelen op (probleem-)situaties die zich voordoen op vakantiekampen en hier snel en accuraat een oplossing voor zoeken

Daarnaast ben je bereidt om ook zelf in het werkveld te staan en met kinderen en jongeren aan de slag te gaan.

Wanneer er een vrijwilligers uitvalt voor een vakantie-initiatief zal je worden ingeschakeld om ter plaatse deze rol over te nemen. Meestal zal dit in de rol van (hoofd)animator zijn.  (Dit kan gaan over meerdaagse initiatieven met overnachting).

Profiel

Een zekere maturiteit en relevante ervaring in het (bredere) jeugdwerk worden verwacht in deze functie.

Daarnaast wordt er verwacht dat je in staat bent tot het zelfstandig opnemen van taken. Je bent in staat om je flexibel op te stellen, probleemoplossend te denken en vlot te communiceren.

Bij voorkeur ben je in het bezit van een attest van instructeur en/of hoofdanimator in het jeugdwerk.Hiernaast ben je bereid tot wisselende uren, weekend- en avondwerk en meerdaagse inschakelingen, woon je bij voorkeur in (het oosten van) Vlaams-Brabant en ben je in het bezit van een rijbewijs B.

Arbeidsvoorwaarden

 • Aangename werksfeer in een 10-koppige creatieve ploeg.
 • De wedde is bepaald volgens PC 329.01, barema B3 
 • Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.
 • Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.
 • De arbeidsduur bedraagt 38 uren per week in een flexibel uurrooster. 
 • Weekend- en avondwerk worden regelmatig verwacht.

Praktisch

 • Solliciteer via vacature@koningkevin.be. Gelieve zowel een afzonderlijke motivatiebrief, als een CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van Dries Van Itterbeeck, Algemeen Coördinator.
 • Indien je profiel voldoet contacteren we jou voor een kennismakingsgesprek
 • De periode van tewerkstelling loopt van maandag 27 juni tem zondag 31 juli oftewel van woensdag 3 augustus tem woensdag 31 augustus. Indien je beide periodes beschikbaar bent loopt je contract van maandag 27 juni tot en met woensdag 31 augustus.

Het personeelsbeleid van Koning Kevin is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, …