Vacature

Koning Kevin zoekt een…
medewerker PR en communicatie (m/v/x)

Koning Kevin vzw te Kessel-Lo zoekt een
halftijdse medewerker – 0,5 vte

Koning Kevin is een landelijke jeugdorganisatie, erkend door de Vlaamse overheid en actief in het brede jeugdwerk. Koning Kevin profileert zich enerzijds als een vormingsorganisatie met een specifieke aanpak en eigen kadervormingslijn en anderzijds als een organisatie met een eerstelijnswerking (vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren) met speelse kunsteducatie als focus. Koning Kevin wil speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling stimuleren bij kinderen, jongeren en hun begeleiders in functie van een maatschappijgerichte persoonsontwikkeling. Zij programmeert een waaier aan initiatieven waarin dans, drama, muziek, beeld, media, spel, creatief denken e.d. aan bod komen. Koning Kevin heeft een actieve en gevarieerde ploeg van 8 personeelsleden en een 200-tal vrijwilligers (animatoren, instructeurs, koks e.d.). De plaats van tewerkstelling is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo dat door Koning Kevin wordt uitgebaat als jeugdverblijfcentrum Heiberg. Koning Kevin gelooft als werkgever in gelijke kansen.

1.   Functie

Medewerker PR en communicatie (m/v/x)
Vestigingsplaats: Kessel-Lo

2.   Wie zoeken we?

Momenteel is elke collega bij Koning Kevin verantwoordelijk voor promo en communicatie binnen haar of zijn eigen takenpakket. Het personeel is echter zelf vragende partij om hier verandering in te brengen. Enerzijds omdat communicatie een specifiek profiel met specifieke talenten vraagt. Anderzijds zodat ze meer kunnen focussen op hun kerntaken.

We zoeken dus een medewerker voor een rol met verantwoordelijkheid. Samen met je collega’s werk je communicatieplannen en -acties uit voor hun activiteiten, maar er wordt verwacht dat jij de trekker bent en het overzicht bewaart. Je staat in voor de ontwikkeling én uitvoering. Gezien het om een nieuw profiel bij Koning Kevin gaat, is je rol nog niet helemaal gedefinieerd. Dat geeft je de kans, maar ook de verantwoordelijkheid, om hier mee vorm aan te geven in samenspraak met je collega’s.

Door de aanwerving van een medewerker PR en communicatie, willen we communicatie laten groeien naar een pakket met een strategische aanpak en waarde voor de organisatie.

    3.   Taken

 • Je stelt een geïntegreerd en strategisch communicatie- en marketingplan op en bent verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Dit gebeurt in samenspraak met de pakketverantwoordelijken en de algemeen coördinator.

 • Je genereert ‘content’ voor de verschillende communicatiemiddelen waarover Koning Kevin beschikt. Hierbij heb je oog voor het bewaken van de huisstijl.

 • Je doet aan contactontwikkeling met pers

 • Je coördineert de ontwikkeling van alle publicaties (folders, flyers, affiches, nieuwsbrief, website en sociale media, merchandising e.d.).

Aansluitend bij de taken die specifiek betrekking hebben op PR en communicatie, kan er gevraagd worden om algemene ondersteuning te bieden op een breder domein, bijvoorbeeld administratie.

4.   Profiel

 • Je hebt kennis van en inzicht in en je kan strategisch denken over communicatiebeleid

 • Je hebt een vlotte pen en kan helder en vlot schrijven voor de doelgroepen van Koning Kevin (kinderen, jongeren, ouders, jeugdwerk)

 •  Grafisch sterk zijn is een meerwaarde

 • Je hebt voeling met het jeugdwerk

 • Je kan evoluties binnen de sector en algemene trends opvolgen

 • Je kan eigen werk plannen in de functie van resultaten, collega’s en totaalplanning

 • Je kan rapporteren

 • Je bent stressbestendig, efficiënt, ordelijk en plichtsbewust

 • Je bent een motivator

 • Je hebt een stevige kennis van office-toepassingen

 • Je woont bij voorkeur in Vlaams-Brabant

5.   Arbeidsvoorwaarden

•   Aangename werksfeer in een 8-koppige creatieve ploeg.

•   De wedde is bepaald volgens PC 329.01 volgens het barema B1c. Relevante ervaring kan erkend worden.

•   Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.

•   Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.

•   Er is een mogelijkheid voor thuiswerk. Dit bedraagt een halve dag per week.

•   Er worden maaltijdcheques en eco-cheques uitgekeerd.

•   Er is een vergoeding voor gsm-verbruik, internetverbruik en een bureauvergoeding voor thuiswerk.

•   De jaarlijkse vakantie vermeerdert naargelang toegekende anciënniteit.

•   Er zijn 4 buitenwettelijke feestdagen.

•   De arbeidsduur bedraagt 19 uren per week in een flexibel uurrooster.

•   Weekend- en avondwerk zijn eerder uitzonderlijk maar wordt wel enkele keren per jaar verwacht.

6.   Praktisch

•   Solliciteren doe je via dit Google Formulier. Indien je geen Google Account hebt of niet via deze weg wenst te solliciteren, mail je rechtstreeks je sollicitatie met CV en motivatiebrief in bijlage vòòr 10 december 2017 naar Koning Kevin vzw via vacature@koningkevin.be, ter attentie van Jan De Troyer, algemeen coördinator.

•   Een eerste gespreksronde is gepland op 13 december 2017 tussen 18.00u en 22.00u.

•   Een tweede gespreksronde is gepland op 20 december 2017 tussen 18.00u en 22.00u.

•   Tussen de eerste en tweede gespreksronde voorzien we een schriftelijke test.

•   Indiensttreding is mogelijk vanaf 3 januari 2018.