Vacature

Koning Kevin heeft 1 openstaande vacature.
Verantwoordelijke Vakantiewerking

.

Koning Kevin vzw te Kessel-Lo zoekt een voltijds educatief medewerker (m/v/x) voor de organisatie van vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren.
Een allround functie waarbij je leiding geeft aan een grote groep vrijwilligers, geen schrik hebt om knopen door te hakken en bereid bent om je (enkele periodes in het jaar) te smijten voor je job.

Organisatie

Koning Kevin is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie.

We profileren ons als een vormings- en vakantieorganisatie met een specifieke aanpak en eigen kadervormingslijn enerzijds en een eerstelijnswerking (vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren) anderzijds.

Als organisatie streven we naar  een impact op de brede maatschappij door speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling te stimuleren bij kinderen, jongeren en hun begeleiders. Hiervoor wordt een waaier aan initiatieven geprogrammeerd waarin dans, drama, muziek, beeld, media, spel, maar ook creatief denken, figurentheater,… aan bod komen.

Hiervoor werken we met een dynamische personeelsploeg van 9 personeelsleden en een 300-tal vrijwilligers. De thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo dat uitgebaat wordt als jeugdverblijfcentrum Heiberg.

Functie

Je bent, samen met een collega, verantwoordelijk voor de gehele organisatie en uitvoering van vakanties voor kinderen en jongeren.

In de eerste plaats ben je een vrijwilligerscoördinator die in tandem met je collega een ploeg van om en bij de 250 jongeren (= aantal vrijwilligers dat meedraait in de vakantiewerking) aanstuurt. Die vrijwilligers nemen de begeleiding van alle  initiatieven op zich . Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van onze initiatieven, het samenstellen van de begeleidersploegen, de organisatie van de vormings- en ontmoetingsweekends en de vrijwilligerscoaching in het algemeen.

Daarnaast sta je ook zelf in het werkveld om rechtstreeks met kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Ongeveer 20% van je jobtijd bestaat uit inschakelingen om zo voldoende voeling met de werking te houden. Dit betekent bijvoorbeeld aanwezig zijn op vakanties als begeleider of coördinator, maar ook ingezet worden in andere delen van de organisatie zoals bv. het begeleiden van cursussen.

Het zwaartepunt van de functie ligt in de zomervakantie waarin het merendeel van het vakantieaanbod wordt uitgevoerd.

Doorheen het jaar ben je naast de inhoudelijke voorbereiding van de vakantiekampen ook bezig met het ontwikkelen en uitdenken van nieuwe vakantieconcepten die een plaats krijgen in het aanbod van de volgende jaren. Dit gebeurt in samenspraak met een werkgroep vrijwilligers. 

Je komt terecht in het 4-koppig inhoudelijke team van de organisatie. Binnen dit team worden de inhoudelijke lijnen van de organisatie uitgezet en bewaakt. Het team bestaat uit 2 personen die de verantwoordelijkheid dragen over het vormingsluik van de organisatie en uit 2 personen die verantwoordelijk zijn voor het vakantieluik. Het inhoudelijk team wordt aangestuurd door de Algemeen Coördinator.

Profiel

Als verantwoordelijke vakantiewerking krijg je heel wat verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Naast een zekere maturiteit en relevante ervaring in het (bredere) jeugdwerk worden volgende competenties verwacht binnen deze functie :

Leiding geven

 • Sturen, motiveren en coachen van vrijwilligers, feedback geven en bijsturen, grenzen stellen.
 • ‘Situationeel’ leiding geven: je gedrag aanpassen aan wat de context nodig heeft, ook als die onverwachts verandert

Inhoudelijke kennis

 • Kennis van de leefwereld van kinderen en hun ouders
 • Voldoende ervaring in het (methodisch) werken met kinderen en jongeren
 • Kennis van spel- en kunsteducatieve methodieken

Creativiteit en flexibiliteit

 • Kunnen inspelen op onverwachte omstandigheden: oplossingsgericht denken en handelen
 • Verbanden kunnen leggen en vandaaruit nieuwe inhoud (mee) creëren
 • Kansen zien
 • Concepten kunnen uitwerken

Planmatig en resultaatgericht werken

 • Het groter geheel zien
 • Een vakantie/activiteit kunnen plannen van A tot Z: een (voor jouw gepland) vakantieconcept kunnen vertalen naar een kwalitatieve vakantie.
 • Zich aan een planning kunnen houden tijdens uitvoering
 • Het resultaat voor ogen houden en ondernemend zijn om dat te bereiken van het begin tot het einde
 • Initiatief nemen wanneer nodig in het proces

Hiernaast ben je bereid tot wisselende uren, weekend- en avondwerk, woon je bij voorkeur in (het oosten van) Vlaams-Brabant en ben je in het bezit van een rijbewijs B.

Arbeidsvoorwaarden

 • Aangename werksfeer in een 9-koppige creatieve ploeg.
 • De wedde is bepaald volgens PC329.01 volgens het barema B1c. Relevante ervaring wordt erkend.
 • Na 4 jaar maak je een baremasprong naar B1b
 • Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.
 • Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.
 • Er is een mogelijkheid voor thuiswerk. Dit bedraagt een dag per week.
 • Er worden maaltijd- en ecocheques uitgekeerd.
 • Er is een vergoeding voor gsm-verbruik, internetverbruik en een bureauvergoeding voor thuiswerk.
 • De jaarlijkse vakantie vermeerdert naargelang toegekende ancië
 • Er zijn 4 buitenwettelijke feestdagen.
 • De arbeidsduur bedraagt 38 uren per week in een flexibel uurrooster.

Praktisch

 • Solliciteer voor dinsdag 24/11 via vacature@koningkevin.be. Gelieve zowel een afzonderlijke motivatiebrief als CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van Dries Van Itterbeeck, algemeen coördinator.
 • Een eerste gespreksronde is gepland op vrijdag 27/11 tussen 18.00u en 22.00u.
 • Een tweede gespreksronde is gepland op vrijdag 4/12 tussen 18.00u en 22.00u.
 • Tussen de eerste en tweede gespreksronde voorzien we een schriftelijke test.
 • Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk.

Het personeelsbeleid van Koning Kevin is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, …

.

Sponaan solliciteren

.

Wil je spontaan solliciteren, dat kan! Dit kan via info@koningkevin.be