Wie zijn we

Koning Kevin vzw is een landelijk georganiseerde jeugdwerkorganisatie, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Ons doel is om bij kinderen en jongeren een speelse, verantwoordelijke en bezielde houding te stimuleren.

We organiseren activiteiten waarin – behalve een overdaad aan dans, toneel, muziek, beeld, media en spel – veel creativiteit aan bod komt. We doen dat met negen vaste medewerkers en bijna 200 vrijwilligers.

We geven vorming aan begeleiders van kinderen en jongeren binnen het jeugdwerk. Daarvoor hebben we een uitgebreid cursusaanbod, dat begint met de Basiscursus animator en eindigt met de Instructeurscursus. Daarnaast bieden we vorming op aanvraag aan, waarvan vorm en inhoud aangepast kan worden aan de noden en verlangens van de aanvrager.

In schoolvakantie organiseren we creatieve kinder- en jongerenvakanties. De begeleiders van die vakanties zijn stuk voor stuk gevormd door Koning Kevin.

We zijn voortdurend op zoek naar vernieuwing, en schuwen het experiment niet. We proberen nieuwe spelvormen uit in onze laboprojecten en gaan originele kruisbestuivingen aan met andere organisaties zoals Musea, bibliotheken, …

Onze thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo, dat we ook uitbaten als jeugdverblijfscentrum Heiberg.

Meer achtergrond? Lees onze volledige missie- en visietekst

De personeelsploeg

Jan De Troyer | Algemeen coördinator

Sebastiaan Nollet | Financiën

Wies De Vuyst | PR & Communicatie

ORGANISATORISCH TEAM

Carmen Mafrans | Administratie

Maarten Verbeeke | Logistiek & Verblijfscentrum

Michael Stroobants | Organisatorische ondersteuning

INHOUDELIJK TEAM

Dries Van Itterbeeck | Eerstelijnsinitiatieven & Vrijwilligerswerking

Femke De Bruyne | Kadervorming & navorming

Lukas Houthaeve | Vorming op Aanvraag & Projecten

Liesbet Michiels | Planning & programmatie

 

Het beleid

Algemene Vergadering

Evert Binnard, Michiel Binnard, Tim Boon (voorzitter), Merel De Maeseneer, Jan De Troyer, Liesbeth Dodemont, Klaas Kelchtermans, Nina Kok, Jasmin Peeters,  Kristof Schoeters, Ann Steenberghs, Nina Steenberghs, Amber Vansintjan, Pieter Vansteenwegen, Marlies Verreydt

Raad van Bestuur

Steven Beerts, Tim Boon (voorzitter), Els Lagrou, Ruth Martens, Bram Oers, Nina Steenberghs, Marlies Verreydt

Stuurgroep

Arnaud De Vadder, Liesbeth Dodemont, Senne Heeren, Goedele Mertens, Jelte Moens, Sophia Perkisas, Kristof Schoeters,  Margot Vandenbossche, Marie Van Luijk, Rik Verleije