Wie zijn we

Koning Kevin vzw is een landelijk georganiseerde jeugdwerkorganisatie, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Ons doel is om bij kinderen en jongeren een speelse, verantwoordelijke en bezielde houding te stimuleren.

We organiseren activiteiten waarin – behalve een overdaad aan dans, toneel, muziek, beeld, media en spel – veel creativiteit aan bod komt. We doen dat met negen vaste medewerkers en bijna 200 vrijwilligers.

We geven vorming aan begeleiders van kinderen en jongeren binnen het jeugdwerk. Daarvoor hebben we een uitgebreid cursusaanbod, dat begint met de Basiscursus animator en eindigt met de Instructeurscursus. Daarnaast bieden we vorming op aanvraag aan, waarvan vorm en inhoud aangepast kan worden aan de noden en verlangens van de aanvrager.

In schoolvakantie organiseren we creatieve kinder- en jongerenvakanties. De begeleiders van die vakanties zijn stuk voor stuk gevormd door Koning Kevin.

We zijn voortdurend op zoek naar vernieuwing, en schuwen het experiment niet. We proberen nieuwe spelvormen uit in onze laboprojecten en gaan originele kruisbestuivingen aan met andere organisaties zoals Musea, bibliotheken, …

Onze thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo, dat we ook uitbaten als jeugdverblijfscentrum Heiberg.

Meer achtergrond? Lees onze volledige missie- en visietekst

De personeelsploeg

Dries Van Itterbeeck | Algemeen Coördinator

ORGANISATORISCH TEAM

Sebastiaan Nollet |  Financiën

Carmen Mafrans & Kyra Steenmans| Administratie

Maarten Verbeeke | Logistiek & Verblijfscentrum

Michael Stroobants | Organisatorische ondersteuning

INHOUDELIJK TEAM

Lowiese Broes | Vorming op Aanvraag & Projecten

Margot De Baets | Kadervorming & Cursussen

Katrien Haulotte | Vakanties & Eerstelijns-activiteiten

Het beleid

Algemene Vergadering

Evert Binnard, Michiel Binnard, Tim Boon, Merel De Maeseneer, Liesbeth Dodemont, Frauke Goovaerts, Senne Heeren, Klaas Kelchtermans (voorzitter),  Kristof Schoeters, Ann Steenberghs, Dries Van Itterbeeck, Marlies Verreydt, Els Vochten

Raad van Bestuur

Steven Beerts, Tim Boon (voorzitter), Catherine Castille, Merel De Maeseneer, Nina Steenberghs, Marlies Verreydt

Stuurgroep

Arnaud De Vadder, Senne Heeren (voorzitter), Jelte Moens, Stien Pauwels, Kaat Roels, Mona Thys, Margot Vandenbossche,