Corona

Voor iedereen die zich inschreef op één van onze vakanties of cursussen, twijfelt om zich in te schrijven, maar ook voor bijvoorbeeld al onze vrijwilligers, willen we graag zo goed mogelijk communiceren wat nu wel en niet mogelijk is en hoe we onze initiatieven vorm geven. We houden jullie op de hoogte via mail en posten op deze pagina updates over de maatregelen die we nemen.


De krokusvakantie

 

Alle initiatieven in de krokusvakantie kunnen doorgaan binnen de huidige maatregelen. 

 


De paas- en zomervakantie

 

Alle initiatieven in de paas- en zomervakantie worden zo georganiseerd dat er een maximale kans is dat deze mogen doorgaan. Zo werken we bij Koning Kevin steeds in kleine groepen en zorgen we standaard voor de nodige hygiëne- en verluchtings-maatregelen.

De afgelopen jaren hebben echter duidelijk gemaakt dat de situatie snel kan veranderen. We durven als organisatie geen grote uitspraken te doen over vakantieperiodes die verder in de toekomst liggen. Wij smijten ons met goede moed op de organisatie en hopen op het beste.

Hou je zeker niet tegen om in te schrijven voor deze initiatieven. Indien de maatregelen ervoor zorgen dat het initiatief toch niet kan doorgaan krijg je het inschrijvingsgeld volledig terug.


Aanpak op initiatieven

 

Hieronder alvast de huidige procedures die standaard gevolgd worden op een initiatief van Koning Kevin:

Voor de vakantie/cursus

Wie kan deelnemen? 

We willen graag zoveel mogelijk kinderen en jongeren een onvergetelijke ervaring bezorgen. Hou rekening met het volgende:

  • Ben je ziek tot 3 dagen voor de start van jouw vakantie of cursus? Bij ziekte (of het vertonen van symptomen) kan je jammer genoeg niet deelnemen. Deze regel geldt voor iedereen betrokken (begeleiders, koks…). Een medisch attest van een arts zal een kosteloze annulering mogelijk maken.
  • Wie besmet is met COVID-19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.

Medische fiche:

Voordat de vakantie of cursus plaatsvindt vragen we je een medische fiche in te vullen. Informeer ons tijdig over belangrijke medische informatie en/of specifieke aandachtspunten. Je kan hier steeds voor bellen (+32 16 350 550) of mailen (info@koningkevin.be) naar het secretariaat van Koning Kevin.

Op de vakantie/cursus

Mondmasker:

Aan alle deelnemers en begeleiders (boven 6 jaar) wordt gevraagd een mondmasker te dragen. Enkel wanneer de aard van de activiteit dit niet toelaat of we een veilige afstand kunnen houden is dit niet nodig. Concreet zal het mondmaskers dus niet gedragen hoeven te worden bij buitenactiviteiten, maaltijden en activiteiten waarbij iedereen uit elkaar kan zitten.  

Aanwezigheidslijst en contactlogboek:

Op elk initiatief worden er aanwezigheidslijsten bijgehouden op elk initiatief. Dit systeem zal deze zomer strik gebruikt worden, om alle aanwezigen (en uitzonderlijke externe contacten) te registreren door middel van het contactenlogboek. Blijkt dat iemand positief test, tijdens of na het initiatief? Alle documentatie wordt gebruikt om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting. 

Hygiëne:

Ook na de zomer blijven we inzetten op hygiënemaatregelen. Elke vakantie en cursus beschikt over een hygiënepakket (zeep, handgel, zakdoeken, reinigingsproducten…). Er wordt een routine opgebouwd waarbij handen vaak gewassen worden (water en zeep draagt steeds de voorkeur, indien niet mogelijk hanteren we handgel), belangrijke contactoppervlakken vaak een poetsbeurt krijgen (klinken, trapleuning, wc’s…) en de ruimtes vaak verlucht worden.

Noodprocedure & permanentie:

Wordt er iemand ziek op vakantie en/of is er een vermoeden van een COVID-besmetting? Dan vallen we terug op de noodprocedure. 

  • Indien er een vermoeden is van een besmetting met COVID-19 contacteren we een arts. Deze zal het vermoeden al dan niet bevestigen en beslissen of er een test nodig is.
  • Indien er een test nodig is, wordt de deelnemer afgezonderd (steeds samen met een begeleider). Er wordt een vaste plaats afgesproken waar de deelnemer in afzondering kan wachten.
  • We nemen snel contact op met de ouders, dit met de vraag het kind op te halen. We vragen ouders binnen de 24u naar de dokter te gaan om te kijken en de test te laten afnemen.
  • Indien blijkt dat er effectief een besmette deelnemer (of begeleider) aanwezig was op het initiatief, zal dit gevolgen hebben voor het verdere verloop van het initiatief. Hier wordt op dat moment snel over gecommuniceerd naar alle ouders en deelnemers.
  • We gaan steeds op een integere manier om met vragen en bezorgdheden van de deelnemers.

Na de vakantie/cursus

  • Blijk jij of je kind ziek te zijn na een vakantie of cursus? Neem dan zeker contact op met Koning Kevin. 
  • Indien een deelnemer na afloop van de vakantie besmet blijkt te zijn, is het belangrijk om snel te handelen. Van zodra wij hiervan op de hoogte gebracht worden nemen we de nodige stappen in het kader van tracing en voeren we transparant communicatie met alle deelnemers en hun ouders.

Algemeen:

Coronacoördinator:

De coronacoördinator van Koning Kevin is Dries van Itterbeeck (0495 21 85 50). Hij is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen. De corona-coördinator is het aanspreekpunt voor de tracing bij een mogelijke besmetting.

Let wel:
– Neem als ouder of deelnemer steeds eerst contact op met de coördinator van de vakantie of cursus. Deze persoon zal bij onthaal en afsluit jullie aanspreekpunt vormen. Zijn of haar gsm-nummer vind je terug in de praktische brief die je op voorhand toegestuurd krijgt.
– Als vrijwilliger kan je terecht bij het personeelslid dat jouw initiatief opvolgt.


Wat als ik mij inschreef voor een initiatief dat omwille van COVID-19 niet kan doorgaan?

 

Vanuit Koning Kevin volgen we de maatregelen snel en strikt op en houden we iedereen die ingeschreven is zo goed mogelijk op de hoogte.

Wanneer de geldende coronamaatregelen ervoor zorgen dat een initiatief niet (of niet in de oorspronkelijke vorm) kan doorgaan, zijn er een aantal pistes:

 • We proberen steeds een alternatief te formuleren. (bv. zonder overnachting, kleinere groep, andere datum,…). Aan jullie de keuze mee in te stappen in dit alternatief.
 • Als een alternatief niet mogelijk is omwille van de eigenheid van het initiatief zal er alsnog tot annulatie worden over gegaan. 
 • Je kan je inschrijving over zetten naar een ander initiatief.
 • Je annuleert je cursus of vakantie, in dat geval krijg je het volledige inschrijvingsgeld terug. 

Schrijf je dus zeker in. Je loopt hiermee geen enkel risico en hoe langer je wacht hoe groter de kans dat de vakantie of cursus van je keuze al volzet is.


Testen voor aanvang

 

Een vakantie of cursus moet een zorgeloos moment zijn. Een moment waarop we na een periode vol maatregelen even weer gewoon ongeremd in groep kunnen zijn en ons onbezonnen kunnen amuseren. 

Om dit waar te maken, willen we het risico dat het virus in één van onze kamp of cursus-bubbels komt zoveel mogelijk verminderen. (Volledig uitsluiten gaan we helaas nooit kunnen.) Het is ontzettend jammer als je vakantie of cursus al na 1 dag moet stopgezet worden vanwege één (of meerdere) positieve besmettingen.

Daarom kiezen we er bij Koning Kevin voor om zo maximaal mogelijk in te zetten op het testen van deelnemers en begeleiders voor de start van een vakantie of cursus. Dit is ook de algemene aanbeveling die geld voor jeugdinitiatieven. 

Wat betekent dit concreet? Al onze begeleiders en kookploegen zullen zich op voorhand testen met een zelf/snel-test. Ook aan alle deelnemers van een vakantiekamp roepen we op om zichzelf een dag voor start van de vakantie of cursus te testen. Een zelftest kan je halen bij de apotheker en in de  supermarkt en het resultaat hiervan heb je al na 15 minuten. Meer info over de zelftest vind je hier.

Aan alle deelnemers van een cursus is de aanbeveling om zichzelf een dag voor de start van de cursus te laten testen met een PCR-test (te laten afnemen in een testcentrum) of een snelle antigeen-test (te laten afnemen bij de apotheker). Bij deze laatste test krijg je het testresultaat ook onmiddellijk. Een lijst van apothekers waar je terecht kan vind je hier.

Het afnemen van een test is geen verplichting om deel te nemen. We vragen hier dus ook geen bewijs van. Wel is dit een sterke aanbeveling en een warme oproep die we doen met het oog op een zorgeloze vakantie of cursus. 


Vorming op Aanvraag

 

Onze afdeling Vormingen op Aanvraag is nog steeds actief en geeft naast de standaard vormingen ook online vorming.

We werkten enkele vormingen uit die je werking specifiek ondersteunen bij het vergaderen op afstand of het ontwikkelen en begeleiden van online activiteiten. Daarnaast bekijken we ook graag hoe we de andere vormingen uit ons aanbod ook kunnen  omvormen naar een online vorming zodat je deze alsnog kan volgen met je werking.

Wil je met jouw organisatie een online vorming aanvragen? Graag meer info over een bepaalde vorming? Neem dan contact op met kvraagetaan@koningkevin.be.

Het volledige aanbod vormingen vind je hier terug.


Verblijfscentrum Heiberg - Boekingen

 

Indien jeugdwerkactiviteiten met overnachtingen toegestaan zijn blijft het verblijfscentrum ‘Heiberg’ open en kunnen de geplande boekingen doorgaan. 
Indien je dan als groep zelf beslist om te annuleren gelden de algemene annulatievoorwaarden.

Indien de maatregelen jeugdwerkactiviteiten met overnachting niet toestaan beschouwen we dit als overmacht. In dit geval betalen we het volledige bedrag terug of kan je ervoor kiezen om de boeking te verplaatsen naar een latere periode. 

In geval van twijfel of bezorgdheden mag je altijd contact opnemen met Chris Gurny, onze gebouwverantwoordelijke via heiberg@koningkevin.be.


Verblijfscentrum Heiberg - Maatregelen tijdens het verblijf

 

Van groepen die verblijven in verblijfscentrum Heiberg wordt verwacht dat zij zich houden aan de maatregelen die op dat moment van toepassing zijn. Als huurder ben je dus zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van deze maatregelen.

Voor verenigingen die in het gebouw verblijven zijn (vanaf 28/1) volgende maatregelen van toepassing:

 • Heel goed ventileren wordt maximaal aanbevolen.
 • Vanaf zes jaar moet binnen het mondmasker gedragen worden, tenzij de aard van de activiteit dit niet toelaat (bijv. eten of slapen) of afstand kan gehouden worden.
 • Deelnemers wordt aanbevolen om een zelftest te doen voor het vertrek.

In geval van twijfel of bezorgdheden mag je altijd contact opnemen met Chris Gurny, onze gebouwverantwoordelijke via heiberg@koningkevin.be.


Nog vragen?

 

Neem gerust contact op! Mailen kan naar info@koningkevin.be. Via telefoon zijn we bereikbaar op 016 350 550 op maandag, woensdag en donderdag van 10:00u tot 16:00u en op vrijdag van 10:00u tot 18:00u.

In dringende gevallen kan je terecht bij onze corona-coördinator. Deze functie wordt binnen Koning Kevin opgenomen door Dries Van Itterbeeck (dries@koningkevin.be of 0495 21 85 50).