Corona

Voor iedereen die zich inschreef op één van onze vakanties of cursussen, twijfelt of hij/zij zich wel zou inschrijven, maar ook voor bijvoorbeeld al onze vrijwilligers, willen we graag zo goed mogelijk communiceren wat nu wel en niet mogelijk is en hoe we onze initiatieven vorm geven. We houden jullie op de hoogte via e-mails en posten op deze pagina updates over de maatregelen die we nemen.

Op dit moment zijn er in het jeugdwerk zeer strikte regels van toepassing. Tot en met 22 januari zullen er enkel initiatieven kunnen doorgaan zonder overnachting voor -12, uiteraard onder enkele voorwaarden. De exacte toepassing van de maatregelen vind je hieronder terug.

Daarnaast werkten we tijdens de periode van lockdown ook enkele speelse bezigheden uit voor jouw kinderen. Bekijk dus zeker ook de activiteiten die we gratis aanbieden of het boekje dat je kan downloaden.

 

De krokusvakantie

 

Jeugdwerk voor -12 jaar is momenteel toegelaten. Onze kindervakanties in de krokus kunnen doorgaan. Lees hieronder welke maatregelen genomen worden om deze vakanties veilig te laten doorgaan.

Jeugdwerk voor +12 is momenteel nog niet toegelaten. Het Overlegcomité zal hier op 22 januari verdere uitspraken over doen. Dit heeft implicaties voor de basiscursus animator die gepland staat in de krokusvakantie. We maken bij Koning Kevin de keuze om nog even af te wachten op verdere uitspraken en geen strengere keuze te maken door vroegtijdig te annuleren. We voelen veel nood aan ademruimte bij jongeren en hopen dat onze cursussen dit, op een veilige manier, dit kunnen bieden. We volgen de maatregelen op de voet en vullen de informatie hier aan van zodra we meer weten. Indien je ingeschreven bent voor een cursus, krijg je alle informatie ook via mail.

Wat als ik mij inschreef voor een initiatief dat omwille van COVID-19 niet kan doorgaan?

 

Op dit moment kunnen wij uiteraard niet voorspellen of al onze toekomstige vakanties en cursussen gaan mogen plaatsvinden. De kans is reëel dat er in de paas- of zomervakantie nog steeds enkele maatregelen van toepassing gaan zijn.

Vanuit Koning Kevin volgen we deze maatregelen snel en strikt op en houden we iedereen die ingeschreven is  zo goed mogelijk op de hoogte.

Wanneer de geldende coronamaatregelen ervoor zorgen dat een initiatief niet (of niet in de oorspronkelijke vorm) kan doorgaan, krijg je het volledige inschrijvingsgeld terug of zetten we (indien je dit zelf wenst) je inschrijving over naar een ander initiatief.

Schrijf je dus zeker in. Je loopt hiermee geen enkel risico en hoe langer je wacht hoe groter de kans dat de vakantie of cursus van je keuze al volzet is. 

 

Welke maatregelen zijn nu van kracht?

Jeugdwerk enkel toegelaten voor -12, zonder overnachting

De regelgeving die op dit moment geldt is duidelijk.
Al zeker tot en met 22 januari kunnen enkel activiteiten voor -12 jarigen, zonder overnachting doorgaan, onder volgende voorwaarden:

 • De activiteiten vinden plaats in beperkte vaste bubbels van max. 50 personen (inclusief begeleiding)
 • Begeleiding draagt mondmaskers, ook bij –12.
 • Activiteiten met sterk fysiek contact worden vermeden
 • Activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats
 • Alle basisprincipes mbt het tegengaan van het virus worden  strikt opgevolgd: Extra aandacht voor hygiëne van lokalen en materialen, voldoende handen wassen, contact met externen zoveel mogelijk vermijden, …
 • Er is een duidelijke noodprocedure die in werking treed wanneer een deelnemer of begeleider symptomen vertoont die kunnen duiden op een mogelijke besmetting.

Deze zaken worden zorgvuldig toegepast op de vakantiekampen in de herfst- en kerstvakantie. Deze gaan dus nog steeds door. 

De geplande cursussen in de herfst- en kerstvakantie kunnen onder deze voorwaarden helaas niet doorgaan. Deelnemers die reeds ingeschreven waren voor één van deze cursussen hebben hierover reeds een bericht ontvangen.

Voor de vakantie of cursus

We willen graag zoveel mogelijk kinderen en jongeren een onvergetelijke ervaring bezorgen op initiatief.
Als ouder vragen wij je op voorhand rekening te houden met: 

 • Was jouw kind ziek tot 5 dagen voor de start van het initiatief? Bij ziekte (of het vertonen van symptomen) kan jouw kind jammer genoeg niet deelnemen. Deze regel geldt ook voor begeleiders van het initiatief. Een medisch attest van de behandelende arts zal een kosteloze annulering mogelijk maken.
 • Behoort jouw kind tot een risicogroep? Jouw kind kan deelnemen indien u als ouder hiervoor toestemming geeft. Bij twijfel vraag je toestemming van de huisarts. (Een oplijsting van risicogroepen vind je hier terug.)
 • Wanneer de deelnemer ziek wordt op de vakantie – en/of er een vermoeden van COVID-19 is – het de taak van de ouders is om de deelnemer te komen afhalen van de vakantie en zo snel mogelijk naar de huisdokter te gaan. Zorg er dus voor dat er tijdens de vakantie iemand beschikbaar is om in geval van nood de deelnemer te komen halen.

Op voorhand krijgt u van ons een praktische brief over de vakantie of cursus. In deze brief vragen we ook om zorgvuldig een medische fiche in te vullen. De begeleiders houden voor, tijdens en na de initiatief de gegevens van alle deelnemers bij, dit in het kader van een mogelijke besmetting.

Standaard worden er aanwezigheidslijsten bijgehouden op elk initiatief. Dit systeem zal deze zomer strik gebruikt worden, om alle aanwezigen (en uitzonderlijke externe contacten) te registreren. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na het initiatief? Alle documentatie wordt gebruikt om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting.

Onthaal en afsluit deelnemers

Het onthaal van de deelnemers zal lichtjes anders verlopen. Om een grote toeloop te vermijden wordt het aankomstuur met een half uur vervroegd én verlaat. (Bijvoorbeeld: het initiatief start om 11u00, dan kan je toekomen tussen 10u30 en 11u30). Bij het brengen en afhalen van vragen we dat ouders en kinderen ouder dan 12 jaar een mondmasker dragen. 

Bij Koning Kevin nemen we op deze onthaal- en afsluitmomenten graag de tijd om deelnemers en ouders rustig te laten toekomen, samen de locatie te verkennen, al een korte activiteit met de begeleiders te doen…  Dit jaar zullen deze momenten echter in tijd beperkt worden en vragen we aan ouders om na het afzetten/ophalen (en aanmelden) van de deelnemer zo snel mogelijk weer te vertrekken. Onze begeleiders zullen extra voorbereid zijn om de deelnemers te verwelkomen, op te vangen en hen (op hun eigen tempo) in het initiatief te laten stappen.

Tijdens de vakantie of cursus

Tijdens de initiatieven in de herfstvakantie worden de groepen verdeeld in bubbels van maximum 50 personen. Dit aantal is inclusief begeleiders. Bij Koning Kevin gaan vakantiekampen standaard door in kleine groepen, waardoor we op dit vlak geen aanpassingen aan de formule moeten doen. De cursussen in de herfstvakantie worden geannuleerd.

Binnen een bubbel is contact met elkaar mogelijk en moet je geen afstand houden. Cfr. de regelgeving in het onderwijs is het op alle initiatieven voor +12jarige verplicht om een mondmasker te dragen bij alle binnenactiviteiten. Gelukkig doen we op al onze initiatieven (ook onze cursussen) sowieso het grootste deel van de activiteiten buiten, waardoor we het dragen van het mondmasker proberen te beperken.

Contact met mensen van buiten de bubbel wordt absoluut vermeden, maar helemaal uitsluiten kunnen we dit helaas nooit (bv. doktersbezoek). 

Er is dit jaar ook extra aandacht voor hygiëne. Zo is er op elk initiatief een hygiëne-pakket met materiaal zoals ontsmettingsmiddel, zeep en plastieken handschoenen. Begeleiders kijken er op toe dat de handen regelmatig gewassen worden. 

Alle activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats, fysieke contact-spelen worden vermeden en er zal extra aandacht zijn voor het  verluchten en poetsen van de gebouwen. 

Wat als je/jouw kind ziek wordt?

Koning Kevin voorziet een permanentiesysteem voor elk initiatief wanneer iemand ziek wordt. De locatie van de vakantie voorziet een plek waarin deelnemers die mogelijks besmet zijn in afzondering kunnen zitten tot ze (door de ouders) worden opgehaald.

Van zodra één deelnemer of begeleider positief test op COVID-19, zal het initiatief worden stopgezet en moet iedereen naar huis en enkele dagen in quarantaine. De kans dat dit gebeurd is klein en we hopen natuurlijk dat dit niet zal gebeuren, maar uitsluiten kunnen we dit helaas niet.

 

Vorming op Aanvraag

 

Onze afdeling Vormingen op Aanvraag is nog steeds actief en heeft de voorbije weken al enkele vormingen online gegeven.

We werkten enkele vormingen uit die je werking specifiek ondersteunen bij het vergaderen op afstand of het ontwikkelen en begeleiden van online activiteiten. Daarnaast bekijken we ook graag hoe we de andere vormingen uit ons aanbod ook kunnen  omvormen naar een online vorming zodat je deze alsnog kan volgen met je werking.

Wil je met jouw organisatie een online vorming aanvragen? Graag meer info over een bepaalde vorming? Neem dan contact op met kvraagetaan@koningkevin.be.

Het volledige aanbod vormingen vind je hier terug.

 

Doe thuis zelf jouw Koning Kevin activiteit

Een echte vakantieactiviteit bij jou thuis

Ook in tijden van corona wil Koning Kevin vzw blijven inspireren en spel stimuleren. Daarom delen we deze 5 uitgebreide activiteiten waarmee je thuis zelf op een speels-creatieve manier met je kinderen aan de slag kan rond beeld, dans, muziek, drama of media.

Voor elke activiteit hebben we een infofiche gemaakt waarin je stap-voor-stap de instructies krijgt die je nodig hebt. Je kan ze downloaden via deze linkjes. De bedoeling is vooral dat het ook jouw leuke activiteit is! Doe het dus zeker op jouw eigen manier.

 • De muziekbibliotheek (Muziek, 4-9 jaar). Bij deze activiteit verkennen we klanken en ons eigen stemgebruik.
 • Knuffeltheater (Drama, 4-9 jaar). Bij deze activiteit draait alles om inleving en taalvaardigheid.
 • Dieren van papier (Beeld, 6-9 jaar). Bij deze activiteit maken we nieuwe beelden en werken we rond compositie.
 • Kennismaking met stop-motion klei-animatie (Media, 9-12 jaar). Bij deze activiteit verkennen we stop-motion-video en werken we rond compositie.
 • Schurken & Superhelden (Beweging, 9-12 jaar). Bij deze activiteit leren we gebruik maken van ruimte en stimuleren we bewegingsplezier.

 

Illustreer jouw eigen monsterboekje!

Mijn Monsterboekje

Mijn Monsterboekje is een boek dat prenten zoekt. Volg het verhaal en maak er jouw eigen versie van met mooie tekeningen Je kan het boekje hier  downloaden

 

Nog vragen?

 

Neem gerust contact op! Mailen kan naar info@koningkevin.be. Via telefoon zijn we bereikbaar op 016 350 550 op maandag, woensdag en donderdag van 10:00u tot 16:00u en op vrijdag van 10:00u tot 18:00u.