Corona

Voor iedereen die zich inschreef op één van onze vakanties of cursussen, twijfelt om zich in te schrijven, maar ook voor bijvoorbeeld al onze vrijwilligers, willen we graag zo goed mogelijk communiceren wat nu wel en niet mogelijk is en hoe we onze initiatieven vorm geven. We houden jullie op de hoogte via mail en posten op deze pagina updates over de maatregelen die we nemen.


De zomervakantie

 

Groen licht! De zomer van 2021 wordt opnieuw een sterke jeugdwerkzomer vol vakanties en cursussen. COVID-19 is deze zomer helaas nog niet helemaal verdwenen, maar we kunnen wel weer heel wat doen. Hier kan je de maatregelen lezen die Koning Kevin onderneemt om dit alles zo veilig mogelijk te laten verlopen:

Overlegcomité 11/05 en 18/06

Het overlegcomité van 11 mei kondigde verdere versoepelingen aan voor het jeugdwerk. Deze versoepelingen werden bevestigd op het overlegcomité van 18 juni. Zo zijn bubbels van 100 personen in juli en 200 personen in augustus mogelijk. Aangezien Koning Kevin steeds met kleine groepen aan de slag gaat zal dit weinig weerslag hebben op onze werking. Wel zijn er nog enkele andere maatregelen van toepassingen die we hieronder verder toelichten.

Voor de vakantie/cursus

Wie kan deelnemen? 

We willen graag zoveel mogelijk kinderen en jongeren een onvergetelijke ervaring bezorgen. Hou rekening met het volgende:

  • Ben je ziek tot 3 dagen voor de start van jouw vakantie of cursus? Bij ziekte (of het vertonen van symptomen) kan je jammer genoeg niet deelnemen. Deze regel geldt voor iedereen betrokken (begeleiders, koks…). Een medisch attest van een arts zal een kosteloze annulering mogelijk maken.
  • Wie besmet is met COVID-19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.
  • Behoort jij / jouw kind tot een risicogroep? Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om, als hun kind tot een risicogroep behoort, dit zo aan te geven op de medische fiche en in te schatten of hun risico onder controle is, of hier een extra inschatting van de huisarts nodig is. 
  • Twijfel je of een vakantie of cursus haalbaar is (met betrekking tot bepaalde maatregelen)? Neem zeker contact op met Koning Kevin. We bekijken samen mogelijke specifieke ondersteuning die we kunnen bieden.

Medische fiche:

Voordat de vakantie of cursus plaatsvindt vragen we je een medische fiche in te vullen. Informeer ons tijdig over belangrijke medische informatie en/of specifieke aandachtspunten. Je kan hier steeds voor bellen (+32 16 350 550) of mailen (info@koningkevin.be) naar het secretariaat van Koning Kevin.

Aanwezigheidslijst en contactlogboek:

Op elk initiatief worden er aanwezigheidslijsten bijgehouden op elk initiatief. Dit systeem zal deze zomer strik gebruikt worden, om alle aanwezigen (en uitzonderlijke externe contacten) te registreren door middel van het contactenlogboek. Blijkt dat iemand positief test, tijdens of na het initiatief? Alle documentatie wordt gebruikt om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting. 

(Zelf)testen:

Momenteel zijn er al heel wat vakanties en cursussen doorgegaan bij Koning Kevin en deze zijn bijna allemaal zonder problemen verlopen. We voel echter de hete adem van het COVID-virus steeds harder in onze nek blazen. 

Een vakantie of cursus zou één van de meest zorgeloze momenten uit de zomervakantie moeten zijn. Een moment waarop we na een stevig jaar vol maatregelen even weer gewoon ongeremd in groep kunnen zijn en ons onbezonnen kunnen amuseren. 

Om dit waar te maken, willen we het risico dat het virus in één van onze kamp-bubbels komt zoveel mogelijk verminderen. (Volledig uitsluiten gaan we helaas nooit kunnen.) Het is ontzettend jammer als je vakantie of cursus al na 1 dag moet stopgezet worden vanwege een positieve besmetting.

Daarom hebben we er bij Koning Kevin voor gekozen om alsnog te starten met testen voor de start van een vakantie of cursus.

Wat betekent dit concreet? Al onze begeleiders en kookploegen zullen zich op voorhand testen met een zelf/snel-test. Ook aan alle deelnemers (ouder dan 6 jaar) willen we oproepen om zichzelf een dag voor start van de vakantie of cursus te testen. Een zelftest kan je halen bij de apotheker (en tegenwoordig ook in vele supermarkten) en het resultaat hiervan heb je al na 15 minuten. Meer info over de zelftest vind je hier.

Het afnemen van een test is geen verplichting om deel te nemen. We vragen hier dus ook geen bewijs van. Wel is dit een sterke aanbeveling en een warme oproep die we doen met het oog op een zorgeloze zomer. 

Tijdens de vakantie

Onthaal deelnemers:

Het onthaal van de deelnemers zal dit jaar (net zoals vorig jaar) lichtjes anders verlopen. Bij Koning Kevin nemen we op deze onthaal- en afsluitmomenten graag de tijd om deelnemers en ouders rustig te laten toekomen, samen de locatie te verkennen, al een korte activiteit met de begeleiders te doen… Dit jaar vragen we aan ouders om na het afzetten/ophalen (en aanmelden) van de deelnemer zo snel mogelijk weer te vertrekken. Neem wel even de tijd om je zoon of dochter aan te melden en even met de begeleiders te praten. Onze begeleiders zullen extra voorbereid zijn om de deelnemers te verwelkomen, op te vangen en hen (op hun eigen tempo) in de vakantie te laten stappen.

Bij vakanties met overnachting en cursussen wordt het aankomstuur met een half uur vervroegd én verlaat. (Bijvoorbeeld: de vakantie start om 11u00, dan kan je toekomen tussen 10u30 en 11u30)

Daarnaast vragen we dat ouders en kinderen ouder dan 12 jaar een mondmasker dragen bij het afzetten en ophalen. 

Bubbels:

Dit jaar moeten groepen verdeeld worden in bubbels van maximum 100 personen (juli) en 200 personen (augustus). Bij Koning Kevin gaan vakanties standaard door in kleine groepen, waardoor we nooit aan deze aantallen zullen geraken en onze groepen dus ook niet zullen splitsen. Elke groep wordt dus steeds gezien als 1 bubbel.

Binnen de bubbel: 

   • binnen een bubbel is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken. 
   • Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. 
   • De begeleiding telt niet mee in het max. aantal per bubbel, maar behoort wel tot de bubbel wat de maatregelen betreft.
   • Materiaal wordt steeds binnen de bubbel gebruikt.

Buiten de bubbel:

   • Iedereen die geen deelnemer, begeleider of kok is, is automatisch een extern persoon en zit niet mee in de bubbel (ouders, broertjes en zusjes, personeel…). 
   • Met externen wordt afstand bewaard en mondmaskers gebruikt. In deze situatie zijn mondmaskers verplicht voor +12-jarigen.

Ouders worden geadviseerd geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week. Jongeren wordt gevraagd om in 1 week vooral naar dezelfde jeugdwerking te gaan.

Hygiëne:

Ook deze zomer zetten we extra in op hygiëne. Elke vakantie en cursus beschikt over een hygiënepakket (zeep, handgel, zakdoeken, reinigingsproducten…). Er wordt een routine opgebouwd waarbij handen vaak gewassen worden (water en zeep draagt steeds de voorkeur, indien niet mogelijk hanteren we handgel), belangrijke contactoppervlakken vaak een poetsbeurt krijgen (klinken, trapleuning, wc’s…) en de ruimtes vaak verlucht worden.

We vragen alle +12 deelnemers zelf 3 mondmaskers mee te nemen in de bagage. We proberen extern contact zo veel mogelijk te vermijden. Indien nodig, gebruiken we een mondmasker (vb. doktersbezoek, vervoer…). Bij voorkeur herbruikbare maskers. Koning Kevin voorziet daarnaast steeds extra maskers. 

Activiteiten

  • De activiteiten vinden zo veel mogelijk buiten plaats. 
  • Bij +12 is er meer aandacht voor de aard van de activiteit. Hier worden intense contactspelen vermeden. 
  • Uitstappen kunnen, hierbij houden we we ons aan de regels die gelden in de maatschappij bij het organiseren (mondmaskers, vervoer…). 
  • Rondtrekken is deze zomer terug mogelijk. Onze trekvakanties worden zo goed mogelijk voorbereid, locaties worden op voorhand vastgelegd. Contact met externen wordt steeds zo veel mogelijk vermeden. 
  • Er worden geen activiteiten georganiseerd waarbij externen worden toegelaten tot de bubbel.

Rust op vakantie en cursus:

Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus en andere ziekten. We plannen voldoende rustmomenten in overdag en waken over voldoende uren nachtrust. 

Noodprocedure & permanentie:

Wordt er iemand ziek op vakantie? Dan vallen we terug op de noodprocedure. 

  • Indien er een vermoeden is van een besmetting met COVID-19 contacteren we een arts. Deze zal het vermoeden al dan niet bevestigen en beslissen of er een test nodig is.
  • Indien er een test nodig is, wordt de deelnemer afgezonderd (steeds samen met een begeleider). Er wordt een vaste plaats afgesproken waar de deelnemer in afzondering kan wachten.
  • We nemen snel contact op met de ouders, dit met de vraag het kind op te halen. We vragen ouders binnen de 24u naar de dokter te gaan om te kijken en de test te laten afnemen.
  • Indien blijkt dat er effectief een besmette deelnemer (of begeleider) aanwezig was op het initiatief, zal dit gevolgen hebben voor het verdere verloop van het initiatief. Hier wordt op dat moment snel over gecommuniceerd naar alle ouders en deelnemers.
  • We gaan steeds op een integere manier om met vragen en bezorgdheden van de deelnemers.

Na de vakantie/cursus

  • Blijk jij of je kind ziek te zijn na een vakantie of cursus? Neem dan zeker contact op met Koning Kevin. 
  • Indien een deelnemer na afloop van de vakantie besmet blijkt te zijn, is het belangrijk om snel te handelen. Van zodra wij hiervan op de hoogte gebracht worden nemen we de nodige stappen in het kader van tracing en voeren we transparant communicatie met alle deelnemers en hun ouders.

Algemeen:

Coronacoördinator:

De coronacoördinator van Koning Kevin is Dries van Itterbeeck (0495 21 85 50). Hij is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen. De corona-coördinator is het aanspreekpunt voor de tracing bij een mogelijke besmetting.

Let wel:
– Neem als ouder of deelnemer steeds eerst contact op met de coördinator van de vakantie of cursus. Deze persoon zal bij onthaal en afsluit jullie aanspreekpunt vormen. Zijn of haar gsm-nummer vind je terug in de praktische brief die je op voorhand toegestuurd krijgt.
– Als vrijwilliger kan je terecht bij het personeelslid dat jouw initiatief opvolgt.


Wat als ik mij inschreef voor een initiatief dat omwille van COVID-19 niet kan doorgaan?

 

Vanuit Koning Kevin volgen we de maatregelen snel en strikt op en houden we iedereen die ingeschreven is zo goed mogelijk op de hoogte.

Wanneer de geldende coronamaatregelen ervoor zorgen dat een initiatief niet (of niet in de oorspronkelijke vorm) kan doorgaan, zijn er een aantal pistes:

 • we proberen steeds een alternatief te formuleren. Aan jullie de keuze mee in te stappen in dit alternatief.
 • Je kan je inschrijving over zetten naar een ander initiatief.
 • Je annuleert je cursus of vakantie, in dat geval krijg je het volledige inschrijvingsgeld terug. 

Schrijf je dus zeker in. Je loopt hiermee geen enkel risico en hoe langer je wacht hoe groter de kans dat de vakantie of cursus van je keuze al volzet is.


Vorming op Aanvraag

 

Onze afdeling Vormingen op Aanvraag is nog steeds actief en geeft momenteel online vorming.

We werkten enkele vormingen uit die je werking specifiek ondersteunen bij het vergaderen op afstand of het ontwikkelen en begeleiden van online activiteiten. Daarnaast bekijken we ook graag hoe we de andere vormingen uit ons aanbod ook kunnen  omvormen naar een online vorming zodat je deze alsnog kan volgen met je werking.

Wil je met jouw organisatie een online vorming aanvragen? Graag meer info over een bepaalde vorming? Neem dan contact op met kvraagetaan@koningkevin.be.

Het volledige aanbod vormingen vind je hier terug.


Nog vragen?

 

Neem gerust contact op! Mailen kan naar info@koningkevin.be. Via telefoon zijn we bereikbaar op 016 350 550 op maandag, woensdag en donderdag van 10:00u tot 16:00u en op vrijdag van 10:00u tot 18:00u.

In dringende gevallen kan je terecht bij onze corona-coördinator. Deze functie wordt binnen Koning Kevin opgenomen door Dries Van Itterbeeck (dries@koningkevin.be of 0495 21 85 50).