Corona

Voor iedereen die zich inschreef op één van onze vakanties of cursussen, twijfelt om zich in te schrijven, maar ook voor bijvoorbeeld al onze vrijwilligers, willen we graag zo goed mogelijk communiceren wat nu wel en niet mogelijk is en hoe we onze initiatieven vorm geven. We houden jullie op de hoogte via mail en posten op deze pagina updates over de maatregelen die we nemen.


De zomervakantie

 

Momenteel is er geen aparte regelgeving meer van toepassing voor het jeugdwerk. Dit betekent dat we op initiatieven van Koning Kevin de standaard regels volgen die in de brede maatschappij gelden. 

De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat de situatie snel kan veranderen. We durven als organisatie geen grote uitspraken te doen over de evolutie van Covid en de regelgeving hieromtrent. Wij smijten ons met goede moed op de organisatie en hopen op het beste.

Alle initiatieven worden zo georganiseerd dat er een maximale kans is dat deze mogen doorgaan. Zo werken we bij Koning Kevin steeds in kleine groepen en zorgen we standaard voor de nodige hygiëne- en verluchtings-maatregelen. 

Hou je zeker niet tegen om in te schrijven voor deze initiatieven. Indien de maatregelen ervoor zorgen dat het initiatief toch niet kan doorgaan krijg je het inschrijvingsgeld volledig terug.


Aanpak op initiatieven

 

Hieronder de huidige procedures die op dit moment gevolgd worden op een initiatief van Koning Kevin:

Voor de vakantie/cursus

Wie kan deelnemen? 

We willen graag zoveel mogelijk kinderen en jongeren een onvergetelijke ervaring bezorgen. Hou rekening met het volgende:

  • Ben je ziek bij start van jouw vakantie of cursus? Bij ziekte (of het vertonen van symptomen) kan je jammer genoeg niet deelnemen. Deze regel geldt voor iedereen betrokken (begeleiders, koks…). Een medisch attest van een arts zal een kosteloze annulering mogelijk maken.
  • Wie besmet is met COVID-19 of in een opgelegde quarantaine- of isolatieperiode kan niet deelnemen.

Medische fiche

Voordat de vakantie of cursus plaatsvindt vragen we je een medische fiche in te vullen. Informeer ons tijdig over belangrijke medische informatie en/of specifieke aandachtspunten. Je kan hier steeds voor bellen (+32 16 350 550) of mailen ([email protected]) naar het secretariaat van Koning Kevin.

Op de vakantie/cursus

Mondmasker

Deelnemers en begeleiders hoeven geen mondmasker te dragen.

Soort activiteiten en groepsgrootte

Er zijn geen beperkingen meer op de aarde van de activiteiten. Dit betekent dat activiteiten binnen gewoon kunnen doorgaan, er geen afstand moet gehouden worden,…

Ook op vlak van groepsgrootte zijn er geen beperkingen opgelegd. Bij Koning Kevin kiezen we er echter bewust voor om steeds in kleinere groepen te werken. 

Indien er een deelnemer of begeleider positief test

 • Verlaat deze persoon zo snel mogelijk het initiatief. Aangezien het hier om duidelijke overmacht gaat, worden de kosten voor de dagen dat deze persoon niet meer deelneemt automatisch terugbetaald. 
 • Wordt er op het initiatief een ‘verhoogde waakzaamheid’ in acht genomen. Concreet betekent dit dat er extra aandacht is voor covid-symptomen en indien deze worden waargenomen er een zelftest wordt afgenomen

Indien meerdere deelnemers of begeleiders positief testen

 • Bekijken wij steeds of het mogelijk is om het initiatief verder te laten doorgaan in veilige omstandigheden. Hierbij worden vele factoren in rekening gebracht: aantal besmettingen, of deze voor of op het initiatief zijn opgelopen, aantal beschikbare begeleiders,… 
 • Informeren wij steeds alle deelnemers/ouders over de situatie en de eventuele volgende stappen.
 •  

Na de vakantie/cursus

 • Blijk jij of je kind ziek te zijn na een vakantie of cursus? Neem dan zeker contact op met Koning Kevin. 
 • Indien een deelnemer na afloop van de vakantie besmet blijkt te zijn, is het belangrijk om ons als organisatie op de hoogte te brengen. Zo kunnen wij indien nodig de situatie monitoren, alle andere deelnemers, ouders en begeleiders op de hoogte brengen en indien nodig stappen zetten.

Algemeen:

Coronacoördinator:

De coronacoördinator van Koning Kevin is Dries van Itterbeeck (0495 21 85 50). Hij is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen. De corona-coördinator is het aanspreekpunt voor de tracing bij een mogelijke besmetting.

Let wel:
– Neem als ouder of deelnemer steeds eerst contact op met de coördinator van de vakantie of cursus. Deze persoon zal bij onthaal en afsluit jullie aanspreekpunt vormen. Zijn of haar gsm-nummer vind je terug in de praktische brief die je op voorhand toegestuurd krijgt.
– Als vrijwilliger kan je terecht bij het personeelslid dat jouw initiatief opvolgt.


Wat als ik mij inschreef voor een initiatief dat omwille van COVID-19 niet kan doorgaan?

 

Vanuit Koning Kevin volgen we de maatregelen snel en strikt op en houden we iedereen die ingeschreven is zo goed mogelijk op de hoogte.

Wanneer de geldende coronamaatregelen ervoor zorgen dat een initiatief niet (of niet in de oorspronkelijke vorm) kan doorgaan, zijn er een aantal pistes:

 • We proberen steeds een alternatief te formuleren. (bv. zonder overnachting, kleinere groep, andere datum,…). Aan jullie de keuze mee in te stappen in dit alternatief.
 • Als een alternatief niet mogelijk is omwille van de eigenheid van het initiatief zal er alsnog tot annulatie worden over gegaan. 
 • Je kan je inschrijving over zetten naar een ander initiatief.
 • Je annuleert je cursus of vakantie, in dat geval krijg je het volledige inschrijvingsgeld terug. 

Schrijf je dus zeker in. Je loopt hiermee geen enkel risico en hoe langer je wacht hoe groter de kans dat de vakantie of cursus van je keuze al volzet is.


Vorming op Aanvraag

 

Onze afdeling Vormingen op Aanvraag is nog steeds actief en geeft naast de standaard vormingen ook online vorming.

We werkten enkele vormingen uit die je werking specifiek ondersteunen bij het vergaderen op afstand of het ontwikkelen en begeleiden van online activiteiten. Daarnaast bekijken we ook graag hoe we de andere vormingen uit ons aanbod ook kunnen  omvormen naar een online vorming zodat je deze alsnog kan volgen met je werking.

Wil je met jouw organisatie een online vorming aanvragen? Graag meer info over een bepaalde vorming? Neem dan contact op met [email protected].

Het volledige aanbod vormingen vind je hier terug.


Verblijfscentrum Heiberg - Boekingen

 

Indien jeugdwerkactiviteiten met overnachtingen toegestaan zijn blijft het verblijfscentrum ‘Heiberg’ open en kunnen de geplande boekingen doorgaan. 
Indien je dan als groep zelf beslist om te annuleren gelden de algemene annulatievoorwaarden.

Indien de maatregelen jeugdwerkactiviteiten met overnachting niet toestaan beschouwen we dit als overmacht. In dit geval betalen we het volledige bedrag terug of kan je ervoor kiezen om de boeking te verplaatsen naar een latere periode. 

In geval van twijfel of bezorgdheden mag je altijd contact opnemen met Chris Gurny, onze gebouwverantwoordelijke via [email protected].


Verblijfscentrum Heiberg - Maatregelen tijdens het verblijf

 

Van groepen die verblijven in verblijfscentrum Heiberg wordt verwacht dat zij zich houden aan de maatregelen die op dat moment van toepassing zijn. Als huurder ben je dus zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van deze maatregelen.

In geval van twijfel of bezorgdheden mag je altijd contact opnemen met Chris Gurny, onze gebouwverantwoordelijke via [email protected].


Nog vragen?

 

Neem gerust contact op! Mailen kan naar [email protected]. Via telefoon zijn we bereikbaar op 016 350 550 op maandag, woensdag en donderdag van 10:00u tot 16:00u en op vrijdag van 10:00u tot 18:00u.

In dringende gevallen kan je terecht bij onze corona-coördinator. Deze functie wordt binnen Koning Kevin opgenomen door Dries Van Itterbeeck ([email protected] of 0495 21 85 50).