Huisreglement

Aankomst en vertrek

 • De lijst van alle overnachters dient vooraf, of ten laatste 2u na aankomst aan de gebouwverantwoordelijke te worden bezorgd (heiberg@koningkevin.be).
 • Bij aankomst ontvang je een (beknopte) inventaris. Je doet er goed aan de inventaris na te kijken en ontbrekende of vernielde dingen te melden aan de gebouwverantwoordelijke.
 • Bij het vertrek of kort nadien zal de beheerder de inventaris opmaken en de lokalen nakijken. Beschadigingen, vernielingen en tekorten zullen integraal aangerekend worden. Hieronder rekenen wij vb. ook vlekken op de muren of meubilair, beschadigingen van sloten, wc-tekeningen e.d.
 • Wanneer de heibergverantwoordelijke niet afsluit samen met jou, deponeer je al de sleutels op een vooraf afgesproken plaats en laat je alle andere verhuur-documenten (notitieformulier, slaapkamerlijst, keuken-inventaris, evaluatieformulier) achter in de Heiberg-Informatiemap.
 • Verlies van één sleutel kost 30 €
 • Op het einde van het verblijf wordt het gebouw door u schoongemaakt*. Het gebouw dient in dezelfde staat achtergelaten te worden als bij ontvangst.
  *Tenzij vooraf anders overeengekomen.

Het domein

 • De huurder respecteert de nachtrust tussen 22 en 7 u.
 • Fuiven zijn omwille van nachtlawaai en respect voor de buren niet toegelaten.
 • Het is verboden te roken in het hele gebouw en in het bos.
 • Er mag geen kampvuur gemaakt worden op het domein. BBQ is wel toegestaan, mits gebruik van het gepaste materiaal.

Het gebouw

 • Huisdieren zijn niet toegelaten in het gebouw.
 • Sluit de buitendeuren en ramen bij afwezigheid of bij het slapengaan.
 • Wees spaarzaam met energie. Sluit ramen en deuren in verwarmde lokalen en doof de verlichting in niet gebruikte lokalen en gangen. Op het einde van je verblijf doet je dit zeker.
 • Activeer het inbraakalarm bij het verlaten van het gebouw, zowel tijdens de verblijfperiode als bij het eindvertrek.
 • Misbruik van het branddetectiesysteem, inbraakalarmcentrale en watertap wordt beboet.
 • Meubilair, stoelen en tafels horen in het gebouw. Meteen na het gebruik buiten terug binnen zetten, om beschadiging of diefstal te voorkomen..
 • Je zet het meubilair op het einde van je verblijf terug op de oorspronkelijke plaats. Een plannetje vind je verder in deze map.
 • De inkomhal, traphal en overloop zijn gemeenschappelijke toegangswegen tot de kantoren van Koning Kevin vzw. Deze ruimtes moeten ten allen tijden vlot toegankelijk en proper zijn.
 • De overnachters zijn verplicht een onderlaken en een kussensloop te gebruiken. Ze voorzien zelf ook een slaapzak of deken. De mensen die blijven slapen vullen hun naam , woonplaats en leeftijd in op de slaapkamerlijst die je bij aankomst ontving.
 • Matrassen en kussens blijven boven, op de bedden.
 • Dekens, toebehorende aan Heiberg, dienen boven te blijven (dus niet op de grond en zeker niet buiten). Gelieve na gebruik de dekens terug in de kast (vooraan de onderste slaapgang) te plaatsen.
 • In de inkomhal is er een kast om buitenschoenen te wisselen met binnenschoenen/pantoffels. Het verhoogt de huiselijke sfeer én het gebouw wordt minder snel vuil, wat het poetsen op het einde van het verblijf aanzienlijk verlicht.

Opruim en afvalsortering

 • Afvalsortering gebeurt volgens de richtlijnen van de Stad Leuven. Vuilniszakken kunnen aan de geldende prijzen van de Stad Leuven aangekocht worden in het verblijfscentrum. Op het einde van het verblijf worden de bruine restafvalzakken en blauwe PMD zakken in de container beneden aan de berg gedeponeerd (sleutel hangt aan de bruine sleutelbos). GFT-afval wordt verzameld in de zwarte containers, buiten aan de keukentrap. Glas- en papierafval worden aan het eind van het verblijf door de groep zelf meegenomen voor sortering!
 • Indien de groep het gebouw niet zelf kuist, moeten op de dag van het vertrek om 12u alle bagages uit de slaapkamers en douches verwijderd zijn, de eerste verdieping volledig geborsteld en het vuilnis verwijders zijn.
 • Bij aankomst ontving je een checklist die je best gebruikt bij het kuisen van het gebouw op de dag van het vertrek.
 • Werkuren besteed aan de opkuis van lokalen, van materialen of terreinen die niet volgens de afspraken in het contract werden achtergelaten worden aangerekend, aan 25,00€ per begonnen uur.